fredag 14 december 2012

Avpixlat om Black Country

Dudley, Black Country. Foto: AN
Avpixlats Newsdesk tar också upp min nya bok idag. De skriver:
"Vänsterkulturjournalisten och författaren Thomas Nydahl har överraskande skrivit en bok om vår tids mångkulturism och islamisering. Utgångspunkten är engelska West Midlands vars historiska utveckling han följer fram till vår tids segregering och problemfyllda områden. Han jämför de brittiska städerna med situationen i Sydsverige. Lars Vilks skriver så här på sin blogg om boken: "I denna, djupt pessimistiska bok, drar han sig inte för att ge sig på så känsliga saker som att fördöma vänsterns vänsterprassel: ”Idag går ’vänstern’ hand i hand med detta prästerskap från islams länder och miljöer”. Han försöker dessutom ge en mera nyanserad bild av Tommy Robinson och EDL. En häpnadsväckande djärvhet hos en författare som brukar mötas med respekt. Skall han för detta tilltag slaktas som ett lamm eller marginaliseras med tystnad?"
Jag är tacksam för all uppmärksamhet min bok får. Men jag ler lite generat när de kallar mig "vänsterkulturjournalisten". Allt annat än det är jag, allt annat! Vänster eller höger är obrukbara begrepp idag. Inte minst när vi diskuterar det som sker i Black Country och Skåne. "Hönster" kunde man kanske kalla den nya tidens elit. Jag håller mig långt ifrån den hönsgården!