fredag 22 oktober 2010

Skrev Thukydides på engelska?

"Thukydides, född i Alimos mellan 460 f.Kr. och 455 f.Kr., död mellan 411 f.Kr. och 397 f.Kr. var en grekisk historiker och författare till verket Historia om det peloponnesiska kriget, som åskådliggör kriget mellan Sparta och Aten fram till 411 f.Kr."

Den kunskapen inhämtar man snabbt på nätet.

I natt läste jag ut Artur Szulc: I Stalins våld. Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-41. Nå, vad har då det med Thukydides att göra? Egentligen ingenting om det inte hade varit för att författaren för del 2 i denna bok använt sig av ett citat från Thukydides som motto. Det lyder: The strong do what they have the power to do, and the weak suffer as they must.

Märkligt, mycket märkligt. Att denne Thukydides tänkte och skrev på engelska!

Det gjorde han naturligtvis inte, och det får mig att fråga: om nu inte författaren själv har vett att se denna orimlighet, har då förlaget avskaffat sina lektörer? När man citerar en grekisk historiker från 400-talet f.Kr. och gör det på engelska, har man redan förlorat mycket av sitt förtroendekapital. Det kom att färga hela min läsning.

Uppdatering: Med anledning av Bengts kommentar vill jag påpeka att boken alltså är ett svenskt originalverk, som utkommer i november.