lördag 2 oktober 2010

Höstlördag. Lammslakt.

Lördag och dags för höstens andra lammslakt. Hösten är inte bara förruttnelsens och dödens tid, det är också den tid då förråden fylls för vintern. Vinden går genom träden och själv försöker jag stå emot trycket från den yttre och fåfänga världen.

Det senaste offret för ett besinningslöst, av hat fyllt, sexualiserat våld har ännu inte lagts i jord. Hennes mördare kommer med all sannolikhet att fällas, eftersom man nu talar om starka bevis emot honom. Kommer det att förändra något? Förmodligen inte. Det finns en mycket lång, ännu anonym kö, av sådana män som bara väntar på rätt offer.

I Riksdagen pågår redan det spektakel man kunde förutse. Istället för att få en eftervalsdebatt om de verkligt viktiga sakfrågorna ägnar sig press och tv åt en salig dumboms lek, som sägs handla om valet av en talman. Vad gör man inte för att slippa?

Höstens Sverige är förvillande likt sommarens. Man kan ha hur många parlamentsval som helst, ingenting av det vi kallar verklighet och vardag förändras i positiv riktning. Gamle maoisten Barroso från Lissabon läxade upp EU-medlemsländerna och manade dem att gå ännu längre i slakten av välfärdssystemen: "Ni får inte använda dessa pengar till sjukvård eller infrastruktur". Hans ord kan man inte missförstå. Vad eventuella överskott används till vet vi bara alltför väl. Vi ser det varje dag, vi erfar det både i sjukjournaler och andra handlingar där våra liv arkiveras.


Bilder från Billnäs med omgivningar i Finland. Foto: U.W.

Inga kommentarer: