torsdag 21 oktober 2010

Läsandets skönhet

Under ännu en sömnlös natt, läsande som alltid, slog det mig att jag en gång tidigare här i bloggen skrivit om läsandets skönhet. Av en ren tillfällighet hittade jag dessa bilder av Marilyn Monroe, och de får väl säga utgöra ett slags bevis för just detta: läsandets skönhet. Koncentrationen, den fasta blicken, kroppens frusna ögonblick då den sammanförs med de tryckta ordens förmedling, den stund då vila och arbete blir ett. Läsandet. Skönheten. I ett och samma avtryck av mänsklig aktivitet.

Och Björn - Bernur - tipsade om och bidrog med nedanstående bilder. På den översta läser hon Whitman och på den understa James Joyce. Tack för det!

Både bilderna och texten här är en repris från december 2008, men kommer väl till pass som en motvikt, just idag när allt det motbjudande vältras över oss.

Inga kommentarer: