söndag 8 november 2015

Stormen. Lågvattnet. Livsskugga

Foto: Astrid Nydahl
I stormen ute vid Landön. Svårt stå rak. Extremt lågvatten. Märkligt promenera ut på havsbottnen.

Foto: Astrid Nydahl


Nu kommer de första reaktionerna på Malmöboken. Ett par av dem längre brev med utförliga synpunkter. Hittills är de alla positiva, på ett för mig överraskande sätt. Fler och helt andra människor än jag trodde ser vad som pågår och instämmer i mina slutsatser. En stor förändring som skett på bara några år. Det är inte längre tabu att diskutera m-ordet, i-ordet och de andra. Den öppenheten är förstås ett självklart svar på den katastrofala utvecklingen. Malmö kan möjligen vara ett övertydligt exempel, men staden är bara en av tusentals som sjunker ner i det postmoderna kaosträsket.

Foto: Astrid Nydahl


Stupade efter bokarbetet med feber och halsont. Kroppen säger att det räcker nu. Men jag har i tre dagar distribuerat 70% av de förköpta böckerna. Imorgon postas de sista.

Varje dag har sina skuggor. I Sveriges Radio P2 hör jag sittande i bilen med en kopp kaffe under söndagen musik av förfäder till Bach. Ett körstycke av Johann Bach heter, fritt översatt "Vårt liv är en skugga". Så känns det onekligen oftare numera. Att man alls kastar en skugga förundrar mig. Det streck ett liv utgör ter sig försumbart när det flyter samman med massan. Men varje streck är ett liv - och en skugga.

Skånekrönika för onsdagen är levererad till Snaphanen, och då kommer den förstås här med. Annars bara en stilla vecka.