torsdag 19 november 2015

Islamisterna är inte "en flock vansinniga terrorister"

Hotets symbol då: Röda Arméfraktionen i Västtyskland.
Charlotte Aagaard i danska dagstidningen Information skrev igår en intressant artikel utifrån den italienske terrorexperten Lorenzo Vidinos tankar om att man inte på minsta sätt får undervärdera Islamiska staten (IS), eftersom de följer en noga fastställd plan som har till syfte att trappa upp konflikten med omvärlden så mycket som möjligt. Detta påminner mig om "den röda" terror som härjade i Europa i min ungdom. I Italien - med Röda brigaderna - talade man om en "spänningens strategi".

I Tyskland, där Röda arméfraktionen mördade och brände ner, talades det klarspråk, terrorgruppens naiva dröm var att öka konflikten i det västtyska samhället så mycket att "folket", eller om det var "arbetarklassen", skulle resa sig i revolution. Så tycks alltså den islamistiska strategin se ut: öka motsättningarna, tvinga Europas muslimska populationer att "välja sida" och sedan ta makten och överföra det konkreta territoriet till "kalifatet". Man bör också komma ihåg att islamisterna har en mångmiljonhövdad social bas för sin verksamhet. Det hade inte dåtidens terroristgrupper, de var i praktiken socialt och politiskt isolerade, också i den gängse vänstern. Här några citat ur Informations artikel:
Islamisk Stat er ikke blot en flok vanvittige terrorister, der begår hovedløse drab på civile for at skabe frygt og rædsel. Tværtimod. Terrorangrebene i Sharm al-Sheikh, Beirut og Paris er et nøje planlagt led i forsøget på at tvinge verdens muslimer til at vælge side og optrappe krigen mod de »vantro«.
Målet er på længere sigt at fremprovokere det store, apokalyptiske slag med omverdenen, som bevægelsens ideologer er fuldstændig overbevist om, vil komme. Det fremgår af Islamisk Stats propaganda og bekræftes af flere eksperter, der har nærstuderet Islamisk Stats ideologiske tankegods og strategi. De advarer mod at undervurdere såvel bevægelsens ideologiske appel som dens militære ambitioner. Og så er de overbevist om, at de seneste ugers terrorangreb langt fra bliver de sidste.
Weekendens terrorangreb i Paris er sammen med de nylige bombeattentater i Egypten og Libanon et nøje planlagt led i optrapningen af krigen mod de »vantro,« siger den italienske terrorekspert Lorenzo Vidino, der leder afdelingen for ekstremisme på George Washington University Center for Cyber-and Homeland Security. »Man skal ikke undervurdere Islamisk Stat. Islamisk Stat består hverken af gale eller ubegavede folk. Tværimod følger de en nøje udtænkt plan, der har til formål at optrappe konflikten med omverdenen så meget som muligt,« siger den italienske terrorekspert Lorenzo Vidino, som er leder af afdelingen for ekstremisme på George Washington Universitys Center for Cyber-and Homeland Security.

Inga kommentarer: