fredag 3 maj 2013

Terrorturismen och jihadistresorna

Den välmeriterade terrorforskaren Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren skriver i Svenska Dagbladet:
"Packa era väskor och kom till Syrien! Så lyder huvudbudskapet i det åtta minuter långa Youtube-klipp som publicerades i november förra året av gruppen som kallar sig Svenska Mujahedeen Fi Ash-Sham. I videon uppmanas muslimer i Sverige att ansluta sig till heligt krig, då ”jihad är obligatoriskt i Sverige och över hela världen”. De långsiktiga effekterna av att personer från Sverige väljer att resa utomlands för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper och att i deras regi delta i träning och strid har av Säkerhetspolisen identifierats som det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige. Det är hög tid att samtliga inblandade aktörer inom det förebyggande arbetet ser till att ta ett helhetsgrepp kring denna typ av reseproblematik och samarbeta mer."
Jihadist-turismen är inte särskilt uppmärksammad i Sverige, medan man i Danmark både i press och på nätet berättat ingående om de "danskar" som för krig i Syrien. Det kanske blir en ändring på det nu, sedan vi fått denna viktiga information insatt i sitt sammanhang:
"När de återvänder till sina hemländer sker det med nyvunna kunskaper inom till exempel vapenhantering och sprängmedel, med breddade internationella nätverk och med en potentiellt förhöjd status inom den egna gruppen – något som kan leda till att de även blir inspirationskällor för andra personer. De riskerar även att komma tillbaka med allvarliga trauman och sänkt våldströskel."
Och det är just här skon klämmer. De människor som den senaste månaden stått inför skranket i England och dömts för allvarliga förberedelser till terrorbrott - två av rättegångarna handlade om jihadister i Birmingham - blir levande exempel på vad som sker med utomlandsträningen. De engelska jihadisterna - i själva verket är de pakistanier som lever i England - fick sin träning i det gamla hemlandet. Men de potentiella terrorister som Ranstorp och Hyllengren skriver om får den i ett riktigt krig - vid fronten i Syrien, där al Qaida och andra wahhabitiska grupper, med stöd av europeiska nationer och av USA (!) slåss mot al Assads regim.
"För närvarande florerar våldsförhärligande bilder och videofilmer på Facebook och på andra internetfora där unga män poserar med förtäckta ansikten och vapen i händerna med uppmaningar till att fler ska ansluta sig till den väpnade kampen. Effektfulla texter läses upp och de känslomässigt laddade uppmaningarna med religiösa anspelningar haglar över betraktaren. Personerna är unga, de har sin grund i Sverige och förhoppningsvis meningsfulla liv framför sig. Låt oss nu sätta in alla medel vi har för att gemensamt få dessa personer att förstå detta."
Lägg dessa ord på minnet nästa gång Rapport, Aktuellt eller tidningen din säger att "svenskar" stupat i Syrien.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Aktuelltsändningen 3/5 kl. 21:00 gjorde mig något konfunderad. Den folkpartistiska EU ministern Birgitta Olsson konstaterade bekymrat det faktum att svenska medborgares involvering i extremistiska icke demokratiska grupperingars väpnade kamp i Afrika och mellersta östern. Hennes farhågor är relevanta och bör uppmärksammas. Emellertid kan jag inte se det självklara i att jag och andra skattebetalares delaktighet i dessa individers ¨rehabilitering¨ och tillika försörjning. Frågan som i sammanhanget är berättigad innebär att jag som förvärvsarbetande ska behöva dela mitt levnadsbröd med dessa blodtörstande extremistiska individer? Arbete=tid=min tid på jorden. Varför ska jag ödsla detta på individer som i grunden hatar och vill skada mig?

Inre exil sa...

Din fråga är inte bara relevant utan grundläggande. Låt oss utgå från den och fråga oss vad det är för människor som får asyl i Sverige och dessutom tycks ha mer än råd att resa världen runt för att döda. Där kan vi börja diskussionen.

Anonym sa...

Den förbjudna diskussionen ja.
Frågan är om vi inte borde kunna ta ifrån svenskar medborgarskapet - oavsett födelseland - som arbetar emot nationens bästa?
Jag kan t.o.m. tänka mig att etablerade kriminella - som bara är ute efter att sko sig - borde gå den vägen.
Därmed inte nödvändigtvis deportation men definitivt förlust av rättigheter.
HUBERT

Anonym sa...

Den syriska situationen är tragisk. En släkting till mig lyssnade till en MÖ-expert på en resa till Washington.

Experten menade att konflikten i princip går mellan shiiter och sunniter (plus några minoriteter) i landet. Oavsett vad man tycker om landets nuvarande regeringschef bedömde denne expert att om den syriska regimen faller så kommer det troligtvis utvecklas till ett inbördeskrig.

Detta skulle också vara skälet till varför USA inte vill intervenera. Ett regimfall skulle bara leda till att USA sattes att hantera en mycket svår situation liknande den i Irak. Sedan är amerikanerna också krigströtta och det vore politiskt självmord att föreslå en ny större krigsansträngning i mellanöstern.

De enda stater i mellanöstern som förefaller något sånär stabila i dagsläget är de med ett monarkistiskt statsskick. Kanske är vägen framåt för dessa länder en gradvis övergång från autokrati till införandet av någon slags konstitutionell demokrati. Det vore i så fall en utveckling som påminner lite om Sveriges demokratiseringsprocess.

Cecilia sa...

Anonym - kanske är amerikanerna krigströtta. Till slut. Vilket väl betyder att "ansvaret" nu vilar på... resten v världen.
Det är en intressant samtid vi lever i; en med brytningspunkter.
Få se om demokratiseringsprocesserna kan utvecklas. Eller om det är en annan hierakisk modell, som håller oå att se dagens ljus.