fredag 3 maj 2013

Terrorturismen och jihadistresorna

Den välmeriterade terrorforskaren Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren skriver i Svenska Dagbladet:
"Packa era väskor och kom till Syrien! Så lyder huvudbudskapet i det åtta minuter långa Youtube-klipp som publicerades i november förra året av gruppen som kallar sig Svenska Mujahedeen Fi Ash-Sham. I videon uppmanas muslimer i Sverige att ansluta sig till heligt krig, då ”jihad är obligatoriskt i Sverige och över hela världen”. De långsiktiga effekterna av att personer från Sverige väljer att resa utomlands för att ansluta sig till våldsbejakande islamistiska extremistgrupper och att i deras regi delta i träning och strid har av Säkerhetspolisen identifierats som det allvarligaste potentiella hotet mot Sverige. Det är hög tid att samtliga inblandade aktörer inom det förebyggande arbetet ser till att ta ett helhetsgrepp kring denna typ av reseproblematik och samarbeta mer."
Jihadist-turismen är inte särskilt uppmärksammad i Sverige, medan man i Danmark både i press och på nätet berättat ingående om de "danskar" som för krig i Syrien. Det kanske blir en ändring på det nu, sedan vi fått denna viktiga information insatt i sitt sammanhang:
"När de återvänder till sina hemländer sker det med nyvunna kunskaper inom till exempel vapenhantering och sprängmedel, med breddade internationella nätverk och med en potentiellt förhöjd status inom den egna gruppen – något som kan leda till att de även blir inspirationskällor för andra personer. De riskerar även att komma tillbaka med allvarliga trauman och sänkt våldströskel."
Och det är just här skon klämmer. De människor som den senaste månaden stått inför skranket i England och dömts för allvarliga förberedelser till terrorbrott - två av rättegångarna handlade om jihadister i Birmingham - blir levande exempel på vad som sker med utomlandsträningen. De engelska jihadisterna - i själva verket är de pakistanier som lever i England - fick sin träning i det gamla hemlandet. Men de potentiella terrorister som Ranstorp och Hyllengren skriver om får den i ett riktigt krig - vid fronten i Syrien, där al Qaida och andra wahhabitiska grupper, med stöd av europeiska nationer och av USA (!) slåss mot al Assads regim.
"För närvarande florerar våldsförhärligande bilder och videofilmer på Facebook och på andra internetfora där unga män poserar med förtäckta ansikten och vapen i händerna med uppmaningar till att fler ska ansluta sig till den väpnade kampen. Effektfulla texter läses upp och de känslomässigt laddade uppmaningarna med religiösa anspelningar haglar över betraktaren. Personerna är unga, de har sin grund i Sverige och förhoppningsvis meningsfulla liv framför sig. Låt oss nu sätta in alla medel vi har för att gemensamt få dessa personer att förstå detta."
Lägg dessa ord på minnet nästa gång Rapport, Aktuellt eller tidningen din säger att "svenskar" stupat i Syrien.