lördag 11 maj 2013

"Den judiska inblandningen i Ungerns kommunistiska regimer..." Paul Gottfried argumenterar antijudiskt

I morse skrev jag här i bloggen om Paul Gottfrieds bok War and Democracy. Det är den första bok jag läst av honom. Den ger förvisso en bild av vem de paleokonservativa är och hur de tänker, men samtidigt finns det en komplexitet i hans bok som jag gärna tar del av, eftersom den medger alternativa tolkningar av vår tid.

Gardet marscherar men "den judiska inblandningen i Ungerns kommunistiska regimer" är problemet. Paul Gottfried argumenterar antijudiskt.
Nu har jag emellertid från en man som kallar sig Andor Nyers fått ännu ett gruppmail om en text som berör situationen i Ungern. Jag är ganska övertygad om att det bakom signaturen Nyers döljer sig en pressavdelning på ungerska ambassaden i Stockholm. Det må vara hur det vill med den saken, men i mailet följde en översatt essä av samme Paul Gottfried med rubriken "Därför hatar de Orban":
"Viktor Orban, som i sin ungdom var en av förgrundsgestalterna inom den ungerska antisovjetiska rörelsen, är landets utan jämförelse mest populära politiker. Han har dock väckt våldsam avsky bland intellektuella i väst, och även bland somliga i Ungern. Orbans första period som premiärminister varade 1998-2002 och var relativt händelselös. Hans andra period, som tog sin början i maj 2010, har däremot varit turbulent. Den socialistiska/liberala koalition som Orban efterträdde utvidgade Ungerns offentliga sektor och försökte köpa de offentliganställdas lojalitet genom att införa generösa möjligheter till tidig pension på förmånliga villkor. Koalitionen gjorde också icke bofasta zigenare som stundtals vistades i riket till ungerska medborgare och erbjöd utlänningar asyl. Man tog bland annat emot en stor grupp påstådda flyktingar från Tibet."
Så börjar essän och det ter sig tämligen oförargligt. Men lite längre fram börjar Gottfried leta efter "de skyldiga" till "hatet mot Orban" och Ungerns problem:
"Att grundlagen i sin inledning nämner att Ungern har lidit under såväl nazistisk som kommunistisk ockupation har retat intellektuella som tjänstgjorde i Ungerns gamla kommunistregim. Ungerska konstnärer och författare, särskilt judiska sådana, såg snabbt till att försona sig med Sovjetunionen och dess agenter. Det förvånar inte att en ungersk-judisk marxist som Agnes Heller (för övrigt en mycket intelligent kvinna, som jag känner personligen) har gått till rasande angrepp mot ”Viktatorn”, som Viktor Orbans motståndare föraktfullt kallar honom."
Här anar man för första gången vart essän vill leda läsaren, genom att konkret namnge Agnes Heller och koppla henne till både judendomen och marxismen. Det är dock bara en början, för sedan läser man följande:
"Ungerska judar, inklusive flera av mina egna släktingar, var djupt insyltade i två brutala kommunistiska diktaturer, först 1919-1920 under Bela Kun (född Cohen) och sedan 1945-1956 under den stalinistiske diktatorn Matyas Rakosi (född Rosenfeld). Wikipedias artiklar om dessa båda mördare betonar att de inte var religiösa. Faktum är likväl att de tillhörde det judiska folket. Den judiska inblandningen i Ungerns kommunistiska regimer har med nödvändighet orsakat antisemitism, något som framgick tydligt redan under resningen 1956. Judiska historiker som Jacob Talmon och Richard Pipes har tagit upp den här problematiken i sina böcker. På Wikipedia väljer man emellertid att bortse från sådan forskning, för att istället skylla den antisemitism som förekommer i Ungern på fascism och på den kristna religionen."
Den här typen av judehat är ganska vanlig i dagens Europa. Och när den framförs av en författare som själv är jude förväntas den säkert bli svår att angripa. Varför räcker det inte med att säga att förtryckarna var de som de var, med namn och allt? Varför ska religionstillhörighet inom den judisk-kristna traditionen, i ett nationellt sammanhang spela roll? Herregud, många av 1900-talets despoter och förtryckare var allt annat än judar och de är lika föraktliga som de ungerska. Jag skulle inte gärna ha bytt Rakosi-typen mot Quisling-typen eller Kun-typen med Vichy-typen. Icke desto mindre anser jag att Gottfried i denna text gör sig skyldig till samma övertramp som det tidigare nittonhundratalets antisemiter, då den vill förklara den ryska revolutionen/statskuppen med att så många av bolsjevikledarna var judar. Det låter sig inte göras. Revolutioner och inbördeskrig går inte att förklara på det sättet, tvärtom gör man dem till obegripliga konspirationer. Gottfried gör det på ett försåtligt sätt, han namnger Béla Kun och Rákosi med andra namn, födelsenamnen Cohen och Rosenfeld. Det är säkert så att det är deras korrekta födelsenamn, men de anges i essän förmodligen bara för att judehatar-neonen ska lysa emot läsaren. Den bländar de okunniga. Den bländar varje människa som längtar efter en konspiration.