söndag 5 maj 2013

Medborgaren, makten och moskén

Klicka på bilden så får du upp texten i läsbart format
Under en längre tid har jag samlat texter, såväl essäer som reseberättelser, läsefrukter såväl som anteckningar i ämnen som kretsar kring motsättningen mellan det sekulära samhället och teokratin. Det har självklart varit med fokus på islams radikalt förändrade roll i västvärlden, men också på den radikalisering som skett i den arabiska världen i samband med "den arabiska våren", då Muslimska brödraskapet blivit en del av makten i nationer där organisationen tidigare har varit förbjuden.

Men jag har också velat samla sådant som jag i artiklar och recensioner betraktar som tydliga tecken på en islamisering av Europa och Sverige, en process som tar sig i uttryck i särartskrav av social, kulturell och religiös karaktär. Bokens titel blir Medborgaren, makten och moskén.

Kaddafi var en av de sekulära arabledarna som störtades och ersattes av jihadistkrafter under "våren" - som snabbt blev både höst och vinter. I Libyen härskar nu en bräcklig koalition av rörelser och partier. När al Assads regim i Syrien faller är det slut med sekulära despoter och wahhabiterna tar över helt. Några monarkier, som den i Jordanien finns kvar, men framtiden ter sig mörk (bilden av Kaddafi tog jag i Benghazi i april 1983).

Den bok jag nu ger ut sträcker sig också över mina egna resor i muslimska miljöer i Mellanöstern och på Balkan, där jag bland annat ser tillbaka på hur de sekulära miljöerna såg ut och jämför dem med dagens islamiserade regimer och sociala rörelser - från den palestinska Västbanken i söder, över nordafrikanska Libyen, till Albanien på Balkan. Jag berättar också om såväl anti-islamismens krafter som de minst sagt livsfarliga grupperingar vi nu ser agera, till exempel Gyllene gryning i Grekland och Jobbiks våldsamma garde i Ungern. Om de muslimska särartskraven berättar jag i kapitel som diskuterar såväl sharialagar i allmänhet som specifika yttringar av den shariabaserade traditionen, med allt från könsstympningar av småflickor, krav på halalmat och könsseparation i skolorna.

Boken utkommer senare i sommar. Den skickades idag, den 6 juni, till tryckeriet.

Priset blir 150:- för ett exemplar inklusive frakt. Boken är 144 sidor tjock och är linnetrådsbunden och tryckt på bra papper. Till formatet är den likadan som mina tre föregående böcker utgivna här genom bloggen.

Skulle någon vara intresserad av att anmäla sig för kommande köp går det förstås bra att redan nu sända mig en kort rad på thomas.nydahl@gmail.com

Från bokens baksidestext:

Den är ett försök att med konkreta exempel - från olika delar av världen och inte minst från Sverige - visa på det orimliga i att imamer och andra mörkermän ska styra över nationer och folk. Makten över ett samhälle kan rimligen inte placeras i en moské, den måste alltid vara sekulär och fri från religiöst inflytande. Sverige och resten av Europa befinner sig i en process då allt större hänsyn tas till imamernas och moskéernas särkrav.

Som i många av mina tidigare böcker finns det också insprängt mellan kapitlen personliga minnen av möten och resor som på ett eller annat sätt har förbindelsepunkter med islam och moskéns makt, och med den politiska islamismen.

Med min bok vill jag konkretisera problematiken och berättar därför inte minst om hur den arabiska våren gick fel när islamismen, inte minst i form av Muslimska Brödraskapet, tog över de folkliga protesterna och satte sig själva i maktens boningar. Det innebär att man också i den arabiska världen tagit ett jättekliv bakåt.

I ett land som Tunisien var kvinnorna delaktiga i det sociala livet, förvärvsarbetade, hade aborträtt och tvingades inte gå med slöja. De framstegen är som bortblåsta. Islamismen utgör därför också ett hot mot dessa folk som drömde om frihet istället för enväldiga tyrannier. Nu väntar dem det sharia-styrda mörkret med allt vad det innebär av grymma straff mot kuffar, "otrogna" och brottslingar (stening, hängning, stympning av kroppsdelar), köns-apartheid, omskärelse av småflickor och slut på yttrande- och tryckfriheten (om det någonsin funnits någon). Det som såg ut som ett framsteg blev ett historiskt återtåg.3 kommentarer:

elina sa...

Låter som en bok i tiden.Läggs på minneslistan.
Hoppas du mår bättre!

Anonym sa...

Beträffande Syrien så läste jag en mycket intressant bok i höstas.
"Korset och Halvmånen" av Ingemar Karlsson.
Avsnittet om Syrien var mycket upplysande.
Ett tiotal kristna kyrkor och var och en oftast kopplade till sin särskilda folkgrupp.
Fyra olika riktningar av islam som likaledes är kopplade till särskilda folkgrupper.
Hur ett sådant land skall kunna styras på ett vettigt vis är nästan obegripligt?
Rune

Anonym sa...

Beträffande Sverige så har jag blivit upplyst via medierna av och om en Peter Wejderud, ordförande för Socialdemokrater för fan tro't och solidaritet.
Om någonsin en demokrati närt vid sin barm, fött och stött sin egen undergång personifierad så må det vara en slik totalitarismens nyttige idiot.
HUBERT