måndag 20 maj 2013

Förr och nu - fascismen på återbesök

På 1970-talet skrev jag en hel del i Klassekampen, som då var organ för norska AKP(ml), alltså ett så kallat broderparti till svenska SKP, kinesiska kommunistpartiet och det albanska AAP (plus minst hundra partier till, både statsbärande och i marginalen existerande sekter).

Vad Klassekampen är idag vet jag inte så mycket om, mer än att den gått från maoism till allmänvänster. Jag vet att det inte finns något AKP(ml) mer, och att den rörelsen, grundad i Lenins, Stalins och Maos läror, ersatts av en form av vänstersosse-rörelse. Men det är mindre intressant just här. Det intressanta för mig är vad det blivit av "de ledande kamraterna" som man kallade dem då. Ordförande för det norska partiet var då Pål Steigan. Idag är han, som de flesta av oss, en annan människa. Idag ser han det som alltför få vänstermänniskor ens vill eller förmår se. Han ser den muslimska extrem-högern. Läs här:
"Det islamske ekstremhøyre, finnes det? Saudi-Arabia og Qatar bruker hundrevis av millioner dollar på å spre sin svært spesielle versjon av islam, nemlig wahhabismen. Dette dreier seg ikke bare om misjon i vanlig forstand. Dette handler om politikk, og det handler om imperialistiske økonomiske interesser. De autokratiske og reaksjonære oljeregimene bruker religionen som brekkstang for sine egne økonomiske og maktpolitiske interesser. Folk får nå tro hva de vil, hvis de bare lar andre gjøre det samme. Jeg skal ikke blande meg inn i de teologiske diskusjonene. Men i det øyeblikket religionen begrunner politiske krav, paroler og strategier, er jeg og enhver annen fullt meningsberettiget."
Här finns en bra utgångspunkt för fortsatt diskussion. Nu läser jag Steigans blogg framöver och tackar Karl Malghult för det värdefulla tipset.