fredag 23 november 2012

Vargas Llosa om kulturen vid stupet

I senaste numret av TLS skriver Roger Atwood om en ny bok av Nobelpristagaren Mario Vargas Llosa: La Civilización del Espectáculo. Recensionen får mig snabbt att förstå att detta är en bok för mig. Måtte den bli översatt, minst till engelska, så att jag kan läsa den. Jag saxar ur Atwoods artikel, där han bland annat citerar ur Vargas Llosas bok:
"Kulturen, i den traditionella betydelsen av ordet, är nära att försvinna. Eller så har den kanske redan försvunnit, diskret tömd på sitt innehåll och ersatt av en annan, förstörd version av sig själv."
Atwood säger att Vargas Llosa ser vår kultur drunkna, i "...tramsighet, ytlighet, okunnighet, skvaller och dålig smak."

Atwood menar att Vargas Llosa med dessa ord vill förklara vår tid som resultatet av efterkrigstidens välstånd som undergrävde kulturen alltför snabbt och gjorde underhållningen till dess främsta strävan." Atwood drar slutsatsen att den akademiska världen och medierna ville störta snobbighetens eliter, men "istället skapade den en ny hierarki som höll humor högre än tyngd, yta högre än innehåll, och mest av allt, bilder högre än ord och idéer." Och där står vi nu, med "en kultur som bara vill roa oss, och som vägrar syssla med mänsklighetens svåraste dilemman. Resultatet innebär också social splittring och demokratins sönderfall."