söndag 25 november 2012

Mursi - diktatorn, faraonen


Det har kommit många rapporter i veckan som indikerat att Muslimska Brödraskapets man, Egyptens nye president, i själva verket har ambitionen att bli en allsmäktig diktator, och i den meningen värre än Mubarak.

Jag läser ikväll den alltid lysande Per Gudmundson i Svenskan som skriver:
 "Mursi kan ”göra undantag från alla lagar” och ”tillåts vidta nödvändiga åtgärder för att skydda landet och revolutionen”, enligt artikel 6 i dekretet. Presidentens beslut kan inte överklagas. Samtidigt förbjuds domstolsväsendet, ofta lojalt med den störtade Hosni Mubarak, från att lägga juridiska hinder för överhuset i parlamentet och det råd som skriver nya konstitutionen – bägge dominerade av presidentens politiska vänner från Muslimska brödraskapet." 
Gudmundson fortsätter:
"I Sverige har Brödraskapet ofta beskrivits i förskönande termer, med betoning på socialt engagemang. Man har, som professor Mattias Gardell, kallat dem ”folkhemsislamister” besläktade med Per-Albin. Och man har, som professor Jan Hjärpe, jämfört med svenska Kristdemokraterna. Men man ska nog inte underskatta det totalitära draget i rörelsen, och president Mursis dekret borde få alla varningsklockor att ringa."


1 kommentar:

Cecilia sa...


Det är ändå lite fascinerade - att professorer idag kan vara så naiva, att de inte kan göra mer begåvade "tidsjämförelser" än de dagsoppurtuna du nämner.
Det är nästan så att man skulle tro att historia lyst med sin frånvaro som ett "kärnämne" i "människobildning", under rätt många år - inte bara under några år i 90-talets läroplan…