söndag 25 november 2012

Mursi - diktatorn, faraonen


Det har kommit många rapporter i veckan som indikerat att Muslimska Brödraskapets man, Egyptens nye president, i själva verket har ambitionen att bli en allsmäktig diktator, och i den meningen värre än Mubarak.

Jag läser ikväll den alltid lysande Per Gudmundson i Svenskan som skriver:
 "Mursi kan ”göra undantag från alla lagar” och ”tillåts vidta nödvändiga åtgärder för att skydda landet och revolutionen”, enligt artikel 6 i dekretet. Presidentens beslut kan inte överklagas. Samtidigt förbjuds domstolsväsendet, ofta lojalt med den störtade Hosni Mubarak, från att lägga juridiska hinder för överhuset i parlamentet och det råd som skriver nya konstitutionen – bägge dominerade av presidentens politiska vänner från Muslimska brödraskapet." 
Gudmundson fortsätter:
"I Sverige har Brödraskapet ofta beskrivits i förskönande termer, med betoning på socialt engagemang. Man har, som professor Mattias Gardell, kallat dem ”folkhemsislamister” besläktade med Per-Albin. Och man har, som professor Jan Hjärpe, jämfört med svenska Kristdemokraterna. Men man ska nog inte underskatta det totalitära draget i rörelsen, och president Mursis dekret borde få alla varningsklockor att ringa."