måndag 5 november 2012

Måndag på familjerunda

Kongens Have, Köpenhamn 4 november. Foto: Snaphanen
Denna måndag ägnas familjen. Först åker vi till Västra Vrams kyrkogård i Tollarp och sätter ljus på mitt barnbarn Alfons grav. Sedan till min yngste son och två av mina döttrar, i vars respektive brevlådor i byarna Östervång och Sätaröd jag ska lägga Black Country-boken.

Därifrån går färden upp till toppen av Linderödsåsen, närmare bestämt till Knopparp där vi ska besöka min äldste son och hans sambo, för bokleverans och fika.

En sådan mellandag är precis vad som behövs just nu. Inte hänga vid datorn. Inte sno rastlöst runt och grubbla på det svåra och sorgliga, för det blir ingenting bättre av.

***

Sakta, sakta ska jag närma mig ett nytt skrivande. Att lägga detta senaste projekt åt sidan blir förstås inte lätt, det har funnits dag och natt ganska länge.

Jag tar mig friheten att citera vad bloggaren Bernur skrev om boken:
"Dåtid och nutid möts i boken, när Nydahl rör sig fritt mellan 1800-talshistorien kring industrialismen i området West Midlands, som tecknar en nödvändig bakgrund till faktiska förhållanden i samtiden: det må ha blivit en kliché att vi behöver historiekunskaperna för att förstå nutiden, men här illustreras denna tes övertygande. Uppgivenheten och indignationen är de två ingredienser som får stilen att antändas, och helt utan ironier och paradoxer skapar de två motpolerna en energisk laddning. Det är ett sätt att skriva som är både svalt behärskat och hett upprört, när Nydahl visar vilka konsekvenserna blir när utanförskapet är ett aktivt val. Nydahl är helt klart en av de mest motvalls författare jag känner till. Han har gjort sig fri från alla institutioner, från allt beroende, och skriver med en lätthet som bara kan avundas. Att det är skrivet utanför journalistiska krav tror jag också har varit befriande, att det har skapat förutsättningar för det mer genomtänkta resonemanget. Astrid Nydahls bilder berikar till helhetsupplevelsen – det vill säga att den här boken kan vara en av de viktigaste Nydahl har skrivit, att den är en skarpt formulerad varning." 

Inga kommentarer: