måndag 29 oktober 2012

Måndag - fredag den här veckan

Mitt livs- och arbetsschema för den kommande veckan ser ut så här:

1/ Måndag anländer två barnbarn för vistelse här i tre dagar.
2/ Tisdag anländer boken Black Country från tryckeriet.
3/ Onsdag, torsdag och fredag packar jag böcker.

***
 
Egentligen hade jag velat skriva omfattande texter om den vänsterfascistiska pöbeln i Malmö, om hur EDL-ledaren Tommy Robinson behandlas i fängelse, om hur Migrationsverket sänder ut nödsignaler som inte tas på allvar. 

Jag hade också velat skriva om Anna Wahlgrens nya bok, Sanning eller konsekvens, som är ett svar på dottern Felicias bok från i våras. Jag hade velat skriva om hur det är att leva i en stor familjekrets, vad det ger av glädje och bekymmer. 

Allt detta och mer därtill hade jag velat skriva om, men det får vänta. Veckans uppgifter är redan övermäktiga. Hoppas återkomma med förnyade krafter när allt det ligger bakom mig. Kanske är jag då också rent fysiskt återställd, feberfri och inte längre i behov av paracetamol. 


Inga kommentarer: