söndag 28 oktober 2012

Anders Johansson: Verner von Heidenstam, Bengt Lidforss, några tankar kring liv och dikt (Ängö Bok och Bild).

Verner von Heidenstam. Teckning: Fredrik Ogden
Anders Johansson är författaren som spänner från politisk debatt, över litterära och filosofiska texter, till naturskildringar i text och foto av mycket hög klass. Han har utgivit ett stort antal fotoböcker som skildrar djur och natur, mest på Öland men också från Småland och Blekinge. Johansson är bosatt i Kalmar, och därifrån gör han sina resor ut i skogar och Alvarsmarker.

Hans nya bok är en betraktelse över två viktiga men idag sällan diskuterade intellektuella giganter i svensk historia: Verner von Heidenstam (1859-1940) och Bengt Lidforss (1868-1913).

Som alltid när Johansson skriver om viktiga föregångare gör han det utifrån originella och personliga läsningar och funderingar. Om von Heidenstam:
”Lantjunkaren Verner von Heidenstam är ingen Vergilius, som med ekologens öga anlägger synpunkter på till exempel ett uthålligt jordbruk och förordar rotation av grödor framför monokultur. Men i de biologiska processer och de nästan mytiska organiska behov vi delar med andra varelser har vi en biologi som sammanfaller; det påståendet kan jag med gott samvete tillvita både Vergilius och Heidenstam (…) Heidenstam tyckte om djur, stannade och talade vänligt med dem medan Strindberg gick med revolver i fickan för att skydda sig mot hundar och upprördes över den motsatta inställningen.”
Bengt Lidforss. "C.W. Hormuth", Tyskland 1910
Nu är Johansson förstås inte ute efter att tvinga in det förflutnas gestalter i vår tids politiska korrekthet och dess normsystem. Alls inte. Men han rör sig fritt mellan då och nu. För honom är Vergilius och Heidenstam samtida, i det att de är levande i texterna som förs från generation till generation.

Om Lidforss skriver han:
”Striden gällde främst de kristna dogmerna, mindre det centrala i religionen. Lidforss fann dogmerna vara i högsta grad oförenliga med den kunskap man ägde om naturen. Han bekämpade således den officiella kristendomen, avvisade möjligheten av en personlig Gud och tron på själens odödlighet. Detta ansåg han vara vidskepelse. Men han var ingen hädare. Trons plats tar vid där vetandet upphör, teologernas anspråk på att ensamma få hantera tillvarons stora frågor var oförenliga med naturvetenskaplig och intellektuell heder.”
När jag läser dessa rader tänker jag att det inte är en tillfällighet att Anders Johansson var en av de första i Sverige att skriva både om och mot islamismen. Han fick betala ett högt pris för sin klarsynthet. Kanske är därför hans böcker idag än viktigare. Denna lilla skrift är inget undantag. Tvärtom är den en befriande frisk läsning i en tid när det växer mossa på varje kultursida.

Boken kan beställas med ett mail till anders@andersikalmar.se (130 kronor inklusive frakt).

Här kan du läsa om en tidigare bok av Johansson, om Vilhelm Moberg.


Inga kommentarer: