måndag 13 mars 2023

Ville Kivimäki: Sargade själar. De finska soldaternas krigstrauman 1939-1945 (SLS/Appell, översättning av Camilla Frostell)

 

Ville Kivimäki är universitetsforskare och docent i Finlands historia vid Tammerfors universitet. Han är född 1976. Sargade själar bygger på hans avhandling Battled Nerves. Finnish Soldiers´ War Experience, Trauma, and Military Psychiatry 1941-44). Boken i sig är en översättning från finska till svenska.

 

Låg oss titta på lite siffror. 96.000 finländare miste livet i andra världskriget och lika många sårade drabbades av bestående invaliditet. Det är chockerande höga siffror i ett litet land, som då hade en befolkning runt 3,7 miljoner.

 

En sårad soldat fördes först från fronten till fältsjukhuset och vidare till tåget som tog honom till krigssjukhuset på hemorten. Speciellt vid dåligt före, under mobil krigföring och i svårframkomlig terräng kunde evakueringen av sårade bli en ytterst besvärlig operation. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva, Helsingfors.


Författaren säger att man i Finland ser sig som ett folk präglat av krig, och han menar att det beror på att ”vi intuitivt vant oss vid att jämföra oss med Sverige”. Medan krigen skördade sina offer i Finland ”startade Stiga i Sverige sin tillverkning av bordtennisutrustning”.

 

Kvinnorna, både i fantasin och i verkligheten, var sammanhållande objekt som befäste frontgemenskapen. Framför allt mödrarna och de systerliga lottorna och sjuksköterskorna förkroppsligade den rena, vårdande kvinnlighet som gav de unga soldaterna känslomässiga band och tröst mitt i det omgivande våldet. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva, Helsingfors.


 

Ville Kivimäkis Sargade själar är inte en facklitterär bok i strikt mening, utan framför allt ett vetenskapligt, dokumentärt verk. Det innebär att grunden för resonemangen är hur psykiska sjukdomar, ställda i relation till krigets verklighet, spred sig också bland de till synes starka och stabila unga männen.

 

Läst mot bakgrund av Ukraina-kriget är boken starkt bidragande till en förståelse av vad krig gör med människor. Offren är inte bara de dödade, våldtagna och fördrivna. Offren är också alla de män och kvinnor som saknar blödande sår, men som trasats sönder inombords. De är sargade själar. De är bärare av livslånga krigstrauman.

 

En sårad soldat leds bort från fronten i Kiestinki i augusti 1941. Foto: Försvarsmaktens bildarkiv, SA-kuva, Helsingfors.


 

1 kommentar:

skepparn sa...

"Det folk som våra bördor bar, långt före våra dar".
Tror jag Runeberg diktade.
Gäller för hustrun.
Därmed även mig...