fredag 10 mars 2023

Förbered er för en halv miljon nya gravplatser

Kyrkogård i brittiska Birmingham. Foto: Astrid Nydahl
 

Om man är sömngångare eller bara trött i hjärnan förstår man inte vad som pågår. Annars finns det god och skrämmande information att hämta. Svenska Dagbladet skriver:

”Sveriges 550 församlingar och pastorat uppmanas – med anledning av kriget i Ukraina och det försämrade säkerhetsläget – att förbereda sig för krig och kris.

Och:

”Det har tidigare funnits bestämmelser om att församlingarna skulle ha tillräcklig ledig mark för att begrava fem procent av Sveriges befolkning. Den rekommendationen har återkommit. Det innebär att vara förberedda på runt en halv miljon gravplatser.

 


 

 

Inga kommentarer: