onsdag 8 mars 2023

Det började i Stralsund

 

Om förläggaren Per Nilsson som person varit anonym i sin förläggargärning, så talar han desto tydligare med sin stora samling resetexter. Det började i Stralsund heter boken. Den saknar författarnamn både på omslagets fram- och baksida, och det är kanske rätt så typiskt Nilsson! Sak är viktigare än person, vilket på sitt sätt kan vara rätt så sympatiskt.

Som förläggare har Nilsson med perenn utgivit viktiga författare som Karl-Markus Gauss, Wolfgang Borchert, Jiří Weil och Dezső Kosztolányi. Hans utgivning har således inte alls varit anonym!

I bokens underrubrik anges att vi här har att göra med resor och möten i Central- och Östeuropa åren 1982 - 2020. Under tiden fram till murens fall kunde vi från dessa delar av Europa få den bästa litteraturen. Man behöver inte rabbla namn för att förstå det! Men jag frågar mig vad vi hade varit - som människor och läsare - utan författare som Vaclav Havel, Ismail Kadare, Herta Müller, Adam Zagajewski och Peter Schneider för att bara nämna fem av dem.

I Nilssons bok förekommer de viktiga författarna före murens fall. Förstås. Att se t.ex. Ivan Klima där är glädjande. Men det är mer de mellanmänskliga mötena som står i centrum. Genom att tillägna boken det våldtagna Ukraina gör han också en markering som handlar om moraliska och politiska ställningstaganden.

Särskilt glad blir jag att i hans bok kunna läsa om Pogradec, den albanska staden vid Ohrid-sjön, där en urgammal kristen kultur hade sitt centrum.

Vill man resa i fåtöljen är Per Nilssons bok ett gott sällskap.