fredag 24 juni 2016

Midsommarafton


“In the Field” av János Thorma (1870–1937)


Idag vet vi måhända hur det gått i den brittiska folkomröstningen. In i det sista läste jag texter för och emot. En del av dessa texter är så banala att de inte förtjänar att kommenteras, andra stämmer till eftertanke. Några av de allra sämsta texterna publicerades i TLS, vilket förvånade mig.

Nå, det är midsommarafton idag. Från och med tidig eftermiddag firar vi med familj och vänner vid havet. In i natten stannar vi vid det dukade bordet och njuter högsommarvärmen. Förhoppningsvis inträffar ingenting som ger orsak till andra bekymmer. Väl mött efter firandet.

***


Om dagen och helgen kan man läsa hos Nordiska museet:
Midsommar är den kanske viktigaste högtiden i Sverige, vid sidan av julen. Midsommaren, liksom midsommarstången, går tillbaka till ett mycket gammalt högtidlighållande av sommaren och växtligheten. Men midsommaren innebar också en brytpunkt i arbetsåret i bondesamhället. Dagen firades ursprungligen till Johannes Döparens ära, en koppling som blivit alltmer avlägsen. Midsommarnatten ansågs full av magiska krafter och övernaturliga väsen.

Detta är bara inledning på en fyllig och mycket intressant artikel som i sin helhet kan läsas här.

***

För att belysa förkristna midsommarfiranden lägger jag till detta, och här finns också länken för er som vill läsa hela artikeln:

Vi vet med stor säkerhet att människor under mycket lång tid på ett ungefär har kunnat avgöra när sommar- respektive vintersolstånd inträffat. Exempel på detta är monumenten Stonehenge i England som förmodligen är rest på ett sådant sätt att de visar var solen går upp och ned vid solstånden.

Därför kan vi också vara tämligen säkra på att någon form av firande vid tidpunkten för sommarsolståndet förekommit långt tillbaka i tiden. På samma sätt som vi vet att jul firats i Norden i ett par tusen år utan att för den skull veta så mycket hur den firats, vet vi väldigt lite om hur midsommar firats längre tillbaka i tiden. Jul och midsommar är på sätt och vis tvillingfester. Därför kan det vara intressant att dra ytterligare paralleller.