torsdag 16 juni 2016

Europas pågående självmord

Natten sänker sig, också månen förmörkas.... Foto: Astrid Nydahl
”Europa kommer snart att gå under på grund av sin förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.”

De numera tämligen spridda orden ur Imre Kertész bok Den sista tillflykten (i svensk översättning av Ervin Rosenberg) äger allt större giltighet. Våra liv förgiftas av det islam(-ismen) orsakar oss; social splittring, misstro, vantrivsel, polarisering, det öppna samhällets slutliga avskaffande och ond bråd död och massakrer.

Efter varje sådan mordisk attack kommer apologeterna på rad; nej, detta hade inget med … att göra, detta var något som inte … kan lastas för. Apologeterna är däremot helt säkra på att dagens avskyvärda politikermord i England kunde kopplas till …. eller något tredje som inte hade med … att göra.


Europa närmar sig kanten. Situationen är extremt farlig. Motsättningarna är nu så stora att också en brittisk folkomröstning kan peppras med dödlig ammunition. Den laddning som byggts upp kommer vi få se som många mindre och återkommande riktigt stora utbrott av ideologiskt motiverat våld, som de i London, Madrid, Paris och Orlando. Inga ursäkter kommer att hjälpa.