onsdag 19 september 2012

Två religioner. Två reaktioner.

Jesus var gift! Så lyder rubriken i dagens morgontidningar. Jag citerar:
"En hittills okänd papyrusbit innehåller texten: "Jesus sade till dem: Min fru...". Upptäckten väntas ge nytt bränsle åt den inflammerade diskussionen om frälsarens civilstånd." 
Nå, hur ska nu alla celibatlidande katolska präster hantera detta? Ska de förlova sig med kvinnorna de möter i lönndom? Eller kommer de att gå ut på gatorna, bränna, kasta krucifix och slå sönder, och tala om hur medierna kränker dem? Nej, inget av detta kommer att ske. De kristna institutionerna är idag så slutna i sitt eget förhållningssätt att inga nya fakta om den korsfäste snickarens liv skulle rubba dem. Kränkta blir de möjligen, men de har lärt sig att det är bäst om man tar de känslorna internt. Kristna i Svenska kyrkan lär inte reagera alls. De har sina rock- och pop-mässor och sin verksamhet som politiskt inriktad godhetspropaganda ("antirasism", "flyktingpolitik", "mångfald" etc.) att vårda, då hinner man inte tänka på om Kristusbilden såg annorlunda ut än man hittills haft anledning att tro.

I Frankrike publicerar idag satirtidningen nya Muhammed-karikatyrer. Vad leder det till? Hittills har 20 franska ambassader och skolor stängt och i Paris mobiliserar man med kravallpolis för att möta protesterna från kränkta män och kvinnor. Jag citerar ur israeliska Haaretz:
"Reacting to the publication, Essam Erian, acting head of the Egyptian Muslim Brotherhood's Freedom and Justice Party, told Reuters: "We reject and condemn the French cartoons that dishonor the Prophet and we condemn any action that defames the sacred according to people's beliefs." 
Att världens muslimer blir så lätt kränkta beror i första hand på att de lever i en period av väckelse. I väckelsen är skriften, Koranen, ett bokverk ingjutet i ett cementblock som är både ofelbart och oförstörbart, eller som kommunisterna sa, "en monolit". Ingenting spräcker en sådan världsbild. Eftersom profeten var en härdad krigsherre finns det inte heller någon anledning att godta satir, skriven eller tecknad. För människan som står mitt i väckelsen är det "kränkt" som gäller. I alla väder. Och i alla länder.

Två nyheter samma dag. Två helt olika händelseförlopp så här långt, trots att de båda stammar från samma lilla jordplätt i världen.


3 kommentarer:

Kenneth Karlsson sa...

Det var på just den jordplätten som mänskligheten kom att kultivera sig, på sin vandring från Afrikas slätter och vidare ut i världen. Kan vara en förklaring till plättens fortsatta betydelse. Tyvärr.

Clam sa...

"Min fru..." Jisses, vilken irriterande cliffhanger! Hur lyder det fullständiga citatet? "Min fru... förstår mig inte"? Eller vad?

Inre exil sa...

Kenneth, det är förstås som du säger.

Clam, det finns mer på den här bloggen: http://rogerviklund.wordpress.com/