måndag 10 september 2012

Tre albanska poeter

3 Albanska poeter/ 3 Poetë Shqiptarë. Ismail Kadare/ Frederik Reshpja/ Ali Podrimja. I svensk översättning av Shqiptar Oseku (Tidskriften Drita, med stöd av ABF för Sydvästra Skåne, Trelleborg 2011).

Det finns en entusiast vid namn Shefki Oseku i Trelleborg som skänker oss översättningar av samtida albansk poesi. Den nya antologin presenterar fylliga urval från en av den albanska litteraturens mest kända gestalter, nämligen Ismail Kadare från Gjirokastër i södra Albanien.

De två andra är Frederik Reshpja som levde i den nordalbanska staden Skhodër och Ali Podrimja från Kosova.

Själv hade jag inte hört talas om eller läst Frederik Reshpja. Hans förnamn förbryllade mig, men efter att ha konsulterat Sveriges enda albanolog, Ullmar Qvick, vet jag nu att det inte alls är ett ovanligt förnamn i det framför allt katolska Skhodër (staden som under diktaturen hyste världens enda ateist-museum). Reshpja levde åren 1940-2006 och han blev utsatt för mycket hårt förtryck under Hoxha-diktaturen. Han skrev poesi för både barn och vuxna.

Sedan säkerhetstjänsten Sigurimi slagit sina klor i honom fick han sitta sjutton år i fängelse. Svårt medtagen och psykiskt sjuk släpptes han till ett liv i rännstenen. Han vägrade tro på uppgifterna att regimen fallit. Han levde de sista åren av sitt liv som hemlös, och hans sista diktsamling, utgiven i Tirana 2004 hette symptomatiskt Vetmi (Ensamhet). Trots sin sociala isolering hålls han för att vara en centralgestalt i den albanska poesin.

Ismail Kadare är rikt representerad på svenska som romanförfattare. Hans dikter har tidigare förekommit i antologier, men här ges han stort utrymme. Kadare hade en särställning under diktaturen, och myten säger att det berodde på att diktatorn själv tyckte om honom. Vissa av hans böcker nådde inte till tryckeriet, men i stort var han en av den albanska prosans viktigaste representanter under diktaturen. Han lever sedan länge i Paris men gör täta återbesök i födelselandet. Kadare föddes 1936 i samma stad som Enver Hoxha, nämligen Gjirokastër.

Ali Podrimja, antologins tredje diktare, kommer från den före detta jugoslaviska provinsen Kosova. Han föddes 1942 och skrev redan vid 18 års ålder dikten Kosova, som blev ett slags frihetssång för unga människor i provinsen. Han har skrivit en gripande diktsvit om sin sons kamp mot och död i cancer, och i denna bok finns den med. Samtliga dikter i boken trycks både på albanska och svenska.

Inga kommentarer: