onsdag 6 april 2011

Paul Berman: De intellektuellas flykt (Atlantis/Axess, översättning av Jim Jakobsson).

Den allmänna debatten om islamismens hot och mångkulturen som statlig ideologi blir i allt högre grad en konkret debatt. Den har de senaste åren fått orts- och personnamn och kan diskuteras som samhällsproblem och ett konkret hot mot demokratiska levnadsformer vilka inkluderar yttrande- och tryckfrihet.

Paul Berman, amerikansk journalist som specialiserat sig på frågor som rör amerikansk utrikespolitik, har i allt högre grad ägnat sig åt det europeiska skeendet. Hans bok Terror och liberalism gav oss en begriplig analys av tiden efter 11 september-attentaten.

Den omskrivna boken om några tongivande europeiska intellektuella och undfallenheten inför islamismens talesmän finns nu i svensk översättning, De intellektuellas flykt. Vi känner igen många av aktörerna i den, bland annat Ayaan Hirsi Ali och Tariq Ramadan, på var sin sida om jihadismens dödliga strategi. I centrum för det hela står Muslimska Brödraskapet, organisationen som i och med den egyptiska revolten i vinter kom på allas läppar. Också i Sverige diskuterades organisationen och dess apologeter var många. Intrycken av diskussionen kunde nog sammanfattas med att brödraskapet trots allt inte var så farliga, att de med tiden blivit moderna och liberaliserade (ett begrepp som i sammanhanget visades upp i hela sin tomhet). Särskilt intressant finner jag här kopplingen mellan islamismen och nazismen. Berättelsen om Jerusalems mufti på besök hos Hitler är uppseendeväckande för den som inte är bekant med den. Och brödraskapets blodiga historia dokumenteras väl av Berman (vilket får mig att tänka på att en av dess medlemmar är flykting här i staden, och det han anför är att myndigheterna i Egypten censurerade hans texter - vilket lokalpressen naturligvis gärna skriver om, men med samma entusiasm förtiger de allt denna man står för och som i ännu högre grad hotar friheten till muntligt och tryckt ord).

Berman har en helt annan historia än den gulliga att berätta. Och det hade jag tänkt mig att jag skulle redovisa ganska detaljerat, men sjukdomen satte stopp för det. Vill bara understryka att det här är en mycket viktig bok och att den borde studeras av varje medborgare som menar att det finns ett akut behov av kunskap kring den totalitära ideologi som med religionen som ursäkt vill förändra allt det vi betraktar som det fria och demokratiska samhällsklimatet. Hoten är många och konkreta. Berman har synat de "liberala islamisterna" som talar sockersött till en europeisk publik men tar fram jihadismen hela arsenal av hat och hot inför sina anhängare.

Inga kommentarer: