lördag 9 april 2011

Nionde april

Det är en viktig märkesdag i Danmark idag. Man flaggar på halv stång. Varför? Frågar man unga danskar kan svaren variera. Vissa tror att det är ett sätt att fira Drottningens födelsedag, andra att det är för att markera Jesu uppståndelse. Endast en tredjedel av de tillfrågade har en susning. Och man undrar ju varför flagga på halv stång skulle vara ett sätt att fira något.

Nionde april 1940 ockuperades Danmark av det nazistiska Tyskland. Erfarenheterna från det övergreppet har förvisso präglat de danska efterkrigsåren. Men det finns skäl misstänka att erfarenheten kommer att vara helt bortglömd inom kort.

Poul Villaume, historieprofessor säger till Politiken idag:

"Det er en af de vigtigste datoer i danmarkshistorien, fordi den har været med til at forme vores nationale selvforståelse og identitet. Selve datoen har stor symbolværdi, også i dag, hvor udtrykket 'aldrig mere 9. april' ofte bruges som slagord i den politiske debat."

Kunskap är inte något man eftersträvar idag, så varför skulle man känna till vad 9 april står för? Vem föddes i stallet frågade man en liten flicka i London och hon svarade med stor säkerhet: "My little pony". Så är det.