lördag 16 april 2011

Medlidande och medglädje.

“Känsla av olidlig besudling inträder, om uppfattningar från en råare, lägre sfär av tänkande och förnimmande tillåts inkräkta på en högre eller allra högsta. Portarna till denna värld är sinnena; om de blivit störda, måste de helt bländas, mörkläggas för att uppstå som nya.”

“’Den blåa lågan är ett mellanting av mörker och ljus’ (Leonardo da Vinci). Den blåa lågan är förmedlande, den för mot mörkare mörker, mot intensivare, oförgängligare ljus i djupnande mörker.”

“Man bör sträva efter att göra uppmärksamheten fullständig och medveten, in i minsta detalj genomträngd, ty då tränger gnistorna av medglädje in i medlidandet.”

“Ett medlidande som inte samtidigt är medglädje, är mindre värdigt eller mindervärdigt. I allt lidande finns en segrande ton, den som inte uppfattar denna ton, kan ännu inte säga sig ha uppfattat kärlekens inlagda lag och alltså knappast någonting alls.”

Mirjam Tuominen, Helsingfors, Finland 1961.
Bilder: Ulrika W. i Karis, Finland 16 april 2011.

Inga kommentarer: