torsdag 13 januari 2011

Nyttan av dagböcker enligt Kafka.

Den 15 oktober 1914 skrev Kafka: "Bläddrat lite i dagboken. Fått en vag uppfattning om hur ett sådant liv kan organiseras."

Inga kommentarer: