måndag 3 januari 2011

EU:s nya ordförandeland.

Jag vill säga några ord om Ungern, som från och med 1 januari är ordförandeland för EU. Jag utgår ifrån Ervin Rosenbergs artikel i dagens DN, En tyst minut för Ungerns medier, som ännu inte finns på nätet.

I Ungern tillämpar man sedan den 20 december en ny medielag. Det är väl bra att yttrande- och tryckfriheten regleras i lag. Regeringen säger rent av att lagen avser att komma åt skandalmedier och extremistiska nätsidor. Ja, det låter mycket bra. Men om man som Rosenberg synar den 174 sidor långa texten ser man något annat.

Fidesz-regeringen vill med myndigheten för medier och kommunikation skapa en anda i landet som mer påminner om den långa, mörka kommunisttiden, än om modern demokrati. Myndigheten får rätt att vaka över att medierna iakttar "kravet på mångsidighet, saklighet och balans, respekterar människors värdighet, inte hindrar minderåriga personers sunda utveckling." Man vill att medierna sprider "korrekt information". Rosenberg: "Som kronan på verket utnämns ett medieombud, även han underordnad ledaren för Nationella myndigheten för medier och kommunikation, som får obegränsad rätt att granska handlingar, kontrollera datorer, vända ut och in på en redaktion..."

Ja, lagen har redan tillämpats. En programledare i den ungerska motsvarigheten till Sveriges Radio P1 höll en tyst minut dagen efter att lagen gått igenom. Både programledaren och redaktören straffades omedelbart och får inte fortsätta leda programmet.

Räcker det med en tyst minut för Ungern? Ska övriga EU-länder tiga de sex månader Ungern är ordförandeland. Vem är intresserad av debatt? Kommer EU-parlamentet att säga något om huruvida den ungerska lagen står i överensstämmelse med rättspraxis för medlemsländerna?

Läs Nick Cohens analys i Guardian.

Foto: A.N.

Inga kommentarer: