onsdag 26 januari 2022

Trädens samtal om demonstrationer

Foto: Astrid Nydahl
 

Träd talar med varandra. Här säger det ena trädet till det andra:

- Vi är bara två. Borde vi inte slå oss ihop med fler?

Det svarar:

- Nej, det räcker att vara två.

Argumentet emot lyder:

- Om vi var en skog kunde vi fylla hela plattan och demonstrera mot det moderna skogsbruket.

Svaret:

- Gör det du, jag stannar hellre helt ensam här. Jag är ett unikt träd och det vill jag alltid vara.

1 kommentar:

skepparn sa...

Och det behövs bara en "Gudrun" så faller du...
Vare sig du står ensam eller är flera !
Hälsa Hjalmar Gullberg !