torsdag 22 september 2016

Vilsen i världen

Mindre än en dag gammal och med fyra syskon ser den inte helt övertygad ut. Hönan hade tagit sig till en stengärdsgård och byggt ett litet bo under grönskan, där hon lade sina ägg. Vi träffade de nykläckta under torsdagskvällen, förundrades och lät dem sedan vara ifred.

Vem är inte vilse i världen? Vem kan ens förmå sig att vara övertygad? Jag är inte av den sorten. Har inte ens strävat efter att få vara det. Inte haft sådana ambitioner. Jag tror på vilsenheten, jag tror på misstron. De övertygade är livsfarliga. De trosvissa och de aktivistiska likaså. Passivitet predikar jag inte, men jag sätter större pris på frågorna än på svaren.


Inga kommentarer: