torsdag 15 september 2016

Burkinin som könsseparatism och hot

Foto: Astrid Nydahl
Författaren och akademiledamoten Per Wästberg återkommer i Expressen till burkini-frågan. Han gör det som inte alla förmår: han sätter in burkinin i sitt sammanhang. Och han skräder inte orden, jag citerar här två passager ur hans artikel:
Var och en ska oavsett ursprung och religion kunna lämna sin bakgrund och få ingå i en historisk gemenskap. Med det synsättet vägrar Frankrike att fragmenteras i en mosaik av minoriteter som lever efter egen kalender, egna riter och vanor och kläder. Bara då blir det möjligt att ta emot främlingar utan att den nationella enheten slits sönder.Men delar av vänstern undergräver de värden de tror sig försvara. Likt pacifisterna på 30-talet som blundade för nazismens faror och förlorade långt mer än freden. 
Burkinin behöver inte vara en fråga om laïcité, uppdelningen mellan en sekulär stat och var och ens privata tro, utan den används för att manipulera religionen i det politiska och moraliska syftet att underkasta människor en religiös ordning och skilja könen åt på kvinnornas bekostnad. Burkinin är inget religiöst plagg – man går inte till stranden för att bedja – utan en uppmaning till könsdiskriminering.
Man bör här särskilt lägga märke till några viktiga argument:

1/ Den nationella enheten kan endast bevaras om människor delar några grundläggande värderingar, oavsett andra ideologiska, religiösa eller politiska värderingar. 

2/ Om man inte gör motstånd och hävdar dessa värderingar innebär det i praktiken att man blundar för islamismen som fara och hot, och därför kommer det att gå oss alla mycket illa.


3/ Könsseparatismen är en grundläggande egenskap i den islamiska renässansen. Burkinin måste ses som ett verktyg för denna förstelnat inskränkta ideologi som skickar västerlandets kvinnor tillbaka till en tid som ligger väldigt långt bakom oss. Islamismens egen beskrivning om att "skydda kvinnorna" är en bluff, ty i allt väsentligt handlar könsseparatismen om att inskränka kvinnans friheter, de som gäller alla individer i västerlandet oavsett kön.Inga kommentarer: