tisdag 27 september 2016

Sent på jorden och ingen yttrandefrihet

Foto 27 september: Astrid Nydahl
Det är sent på jorden. 103 svenska "intellektuella" publicerar ett upprop mot yttrandefriheten. Bland undertecknarna ser jag flera personer som både privat och i sitt författarskap ägnat kraft, möda och passion i forskning och skrivande, åt den förra gången katastrofen inträffade i Europa. Död och förintelse på europeisk mark som historisk erfarenhet och lärdom tycks inte hindra dem från att kräva av Bokmässan att de nästa år intar en annan attityd, ty annars kommer de att bojkotta den. 

Är det prinsessan på ärten som rör sig i medierna? Eller är de 103 övertygade i sak och i politisk-ideologiskt avseende? Jag tvivlar, ty när svenska intellektuella rör sig offentligt är de kända för att gå i flock. De följer den flock som har det mildaste, vackraste, mest rörande budskapet. Av yttrande- och tryckfriheten förstår de uppenbarligen inte ett dyft. 

Jag säger det jag sagt många gånger förut: yttrande- och tryckfrihetslagstiftningen är bara värd något när den medger min fiende att tala och skriva. Om den bara gällde mina åsiktsfränder kunde vi på sin höjd torka oss i baken med den. Den enda jag är redo att säga stopp inför är den som uppmanar till våld mot andra.

Foto 27 september: Astrid Nydahl