tisdag 17 maj 2016

Så knyts säcken ihop. Fem år och nio böcker senare är projektet fullbordat

Foto: Astrid Nydahl

Med den nya boken, Vardagar före sammandrabbningen, avslutas det projekt som inleddes med Kulturen vid stupet 2011. På fem år har jag givit ut nio böcker. De hör ofta tematiskt samman, men avviker också inbördes. Jag har tidigare uttryckt tanken att den nya boken mycket väl också kan bli den sista. Med det har jag aldrig menat att jag skulle sluta skriva. Absolut inte. Skrivandet och läsandet är själva livsluften och har så varit i hela mitt vuxna liv.  Men att det skulle bli fler böcker är ingen självklarhet.

Låt mig förklara vad jag menar med att böckerna mellan 2011 och 2016 ingår i ett gemensamt projekt. För det första är det så att min blogg står som utgivare för dem. Det har inneburit att jag haft 100% kontroll över hela processen, från skrivande till färdig bok, men också att det vilat ett ekonomiskt ansvar på mig att de skulle gå runt. Det har inte alltid varit fallet. Den bok som sålt bäst kom 2012, Black Country, och efter den boken om den identitära rörelsen 2014. Böckerna som ingått i projektet är:


2011/ Kulturen vid stupet. Essäer och reflektioner. Här inleder jag experimentet. Boken berättar både om de viktiga författarskapen bakom muren och det som kan betraktas som en allvarlig nivellering av hela den europeiska kulturen, eftersom nöjes- och konsumtionssektorerna tar över allt mer av våra liv.2012/ Sextio år senare. Mellanöstern, den libyska krigsvåren och islamiseringen. I denna bok samlar jag texter som konkret rör det som skedde framför våra ögon i den arabiska världen. Despoter störtades, människor demonstrerade. Hoppet om frihet växte. Men som bekant störtas inte det gamla i gruset bara för att ersättas av friheten. Mellanöstern blev spiken i kistan för sådana drömmar och illusioner - istället för despoti fick libyerna inbördeskrig och kaos. Boken innehåller också en längre essä om resor och intryck från Israel/Palestina.


2012/ Black Country. Resor och läsningar i engelska West Midlands. Om industrialismens födelse och utveckling, klassklyftornas brutalitet och multikulturens myter och realiteter. Med denna bok förverkligade jag en dröm som fötts redan 1998, nämligen att skildra den engelska motsvarigheten till Malmö och Skåne, en före detta industristad som hört till de allra första i Europa och det som sedan skett, först med industrins död och sedan med en mycket stor invandring från muslimska länder, huvudsakligen Pakistan och Bangladesh. Boken blev också en framgång för mig rent kommersiellt eftersom den sålde bra och fann många nya läsare. Boken är helt slut.


2013/ Medborgaren, makten och moskén. Betraktelser och anteckningar. Med mitt eget foto av Kaddafi, taget på 1980-talet i Benghazi, signalerar redan omslaget vad boken handlar om. I den här boken samlade jag det mesta jag skrivit i ämnet, såväl internationellt som svenskt. Islamiseringen är som bekant ytterst påtaglig här hemma och jag ville försöka ge en samlad bild av fenomenets konsekvenser. 2013/ Solitär i nyspråkets tid. Min första tankebok sedan Inre frihet som utkom 2008, med vilken den kan betraktas som en tvilling. Poeten Urban Andersson skrev förordet, i vilket han bland annat påpekade att begrepp som "tystnad, långsamhet, ensamhet och monotoni" har en central betydelse som "välsignade tillstånd". 2014/ Identitärt. Om rötter, identitet & politisk aktivism. Med denna bok tog jag klivet rakt ut i ett politiskt landskap som oftast betecknas som högerextremt. Jag ville undersöka saken närmare. Läste allt jag kom över i ämnet och intervjuade också centrala personer i rörelsens svenska, löst sammansatta, grupperingar kring de identitära idéerna. Boken är helt slut.


2014/ Antecknat i krigstid. Detta är en bok starkt besläktad med Sextio år senare. Men förutom att vara en krigsdagbok under ett pågående krig i Gaza fångar den under ett kvartal också skeendet i Ukraina. Dagboken skrevs från den 9 juli till den 23 september 2014 och den tillägnades min son Tobias som dog den 10 oktober samma år.2015/ Ett barn är fött på Sevedsplan. Självbiografiska berättelser, reflektioner och fragment om barndom och liv i Malmö. Liksom med Black Country uppfyllde jag med Malmöboken en gammal dröm. Förutom att resa i barndomens, tonårens och den tidiga familjebildningens miljöer blir den också en bok om det Malmö som en gång i tiden var en stolt industristad, men som numera förvandlats till landets "främsta" exempel på vart det extrema multikulturella experimentet fört oss. Boken finns endast kvar i ett fåtal exemplar.

Och nu alltså den nya boken: Vardagar före sammandrabbningen, en bok om den litteratur som fungerar som en spegling av sociala och politiska skeenden, med exempel från Thomas Mann, Imre Kertész, Herta Müller och många andra. 

Inga kommentarer: