måndag 23 maj 2016

Korrigeringar för nya boken. Mitt i den nya sommarskönhetens färger

Sommaren är här. Foto: Astrid Nydahl
Helgen är över. Utan nätanslutning det mesta av tiden. Istället sittande vid havet. Läst igenom min nya bok. Små fel blir det ju allltid, en bokstav för lite eller för mycket. Trots att jag anlitar bygdens bästa korrekturläsare kan det bli så. Men så upptäckte jag något annat och tycker att det är dags att jag skärper alla mina sinnen (förstås en omöjlighet numera, allt går utför och försvinner sakta, också skärpan och koncentrationen).

Sommaren är här. Foto: Astrid Nydahl
Vardagar före sammandrabbningen har dessvärre gått i tryck med två kvarvarande korrekturfel. Ansvaret är förstås mitt. I essän om Sándor Márai finns det en mening som i boken säger precis motsatsen av vad det skulle vara. Det är på sidan 41 och ordet som fattas är ”föga”. Meningen ska således i sin helhet lyda: ”Det är väl föga troligt att en svensk förläggare skulle ta sig an den.”

Sommaren är här. Foto: Astrid Nydahl
På sidan 54, mitt i andra stycket, finns det andra felet. Meningen blev av någon anledning omkastad intill obegriplighet och ett kommatecken blev en punkt. Den ska istället lyda: Hans tidigare böcker är Röster som aldrig tystnat som innehåller intervjuer med befriade koncentrationslägerfångar gjorda av en polsk lektor vid Lunds universitet, fil.dr Zygmunt Lakocinski, Med förtvivlans mod, Kampen för Polen om landets till synes tröstlösa kamp mot de främmande ockupanterna från Tyskland och Sovjet, I Stalins våld – Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-1941.” 

Efter detta fortsätter sidan korrekt med fler av författarens boktitlar.


Maskrosorna har slutat härma rapsen och blivit vita bollar. Foto: Astrid Nydahl