söndag 20 december 2015

Jul- och nyårshälsningar till läsarna

Till alla läsare av bloggen och av mina böcker vill jag önska

EN RIKTIGT GOD JUL

och

ETT BÄTTRE 2016

Jag vill passa på att tacka er alla för det gångna året. Ni har varit väldigt många under 2015 och min blogg har läsarsiffror som jag aldrig vågat drömma om. Också mina böcker når ut till fler människor, och Malmöboken har varit en stor framgång i det avseendet. Det har annars på både det privata planet och politiskt/socialt/ekonomiskt/kulturellt varit ett katastrofår. Det som maktens män och kvinnor kallar "utmaningar" har manifesterats som allt större påfrestningar på både välfärdssystemen och på Europas och vårt lands stabilitet. Parismassakrerna blev spiken i kistan på alla de illusioner och lögner vi matats med. Kanske vågar man uttrycka en liten, ja en väldigt liten, förhoppning om att 2016 kommer att utvecklas i en annan riktning. Under alla omständigheter kommer jag att fortsätta med bloggen på det nya året och hälsar alla gamla läsare välkomna tillbaka och eventuellt nya läsare hjärtligt välkomna.

er 

Thomas Nydahl

Foto: Astrid Nydahl