tisdag 15 december 2015

Islamiskt terror - begreppsförvirring

Foto: Astrid Nydahl
Hundratals syrier som kommit till Norge har visat sig ha något alldeles extra i sina mobiler. Bilder och filmer på halshuggningar och andra dåd begångna av Islamiska staten. Varför har man sådant material i sin telefon? Jag vågar mig på den inte alltför avancerade gissningen att man har det därför att man själv tillhör eller är en anhängare av IS. Varför kallar dessa människor sig för flyktingar? Varför kallas de så av oss? Om vi inte lär oss skilja det ena från det andra lär vi så småningom bli deras offer, så som 130 personer blev det nu senast i Paris. Att vara på flykt eller att bli utplacerad av en dödssekt för kommande uppdrag är två helt olika saker.

Begreppsförvirring är ett av flera tecken på hur det politiska språket utarmar och förstör vårt tänkande.Varje upprepad lögn blir så småningom till en sanning - eller till en halvsanning som äter sig in i våra medvetanden. Svart blir vitt, ljust blir mörkt enligt de normer för att nyspråk som både Orwell och Klemperer så förtjänstfullt utrett och analyserat. Klemperer skrev:
"Ord kan vara som mycket små arsenikdoser: de sväljs helt obemärkt, de tycks inte ha någon verkan men efter ett tag verkar giftet ändå. Om någon tillräckligt länge säger ‘fanatisk’ i stället för ‘hjältemodig’ och ‘ärbar’, tror han till sist att fanatikern faktiskt är en ärbar hjälte och att man inte kan vara hjälte om man inte är fanatisk."
I sin recension av Klemperers LTI citerade Göran Lundstedt honom: 
"det är nämligen det enskilda ordet som avslöjar en epoks tänkande, det allmänna tankemönster som individens tanke är inbäddad i, som den påverkas av, kanske styrs av”.
Lundstedt påpekade att:
"Delen får avslöja helheten, cellen får ge besked om organismen. Just 'organisk' (i motsättning till 'mekanisk') hörde till nazismens idiomatiska ord, men Klemperer kan också visa hur organiskt och mekaniskt kopplas samman på ett nytt sätt. Den moderna tekniken hyllas samtidigt som Blut und Boden utgör ideologiskt fundament. Organismtanken kan knytas till den tyska romantiken liksom ett ord som 'schauen'. Udden är riktad mot det 'rotlösa', rationella tänkandet. Goebbels kallar ett av sina propagandaupptåg för 'Schau'. Här närmar sig ordet, som Klemperer framhåller, engelskans 'show'. Han noterar amerikanismer och inflytande från den italienska fascismen, men till slut återförs han alltid till den tyska romantiken och dess smak för det gränslösa. Superlativen är det nazistiska språkets grundfigur."

Det leder i sin tur mina tankar till det faktum att svenskan anpassats och inbäddats i mångkulturideologins filter och blivit ett språk för underhållning och konsumism till döds - allt i frihetens, ja faktiskt också "valfrihetens" namn - och därmed bidrar till en oförmögenhet att se vad som förstör, bryter ner och för alltid förändrar det samhälle vi själva ville ha och bygga vidare på. Språket blir en konkretisering av vårt tänkande, och därmed också för vår anpassningsförmåga och vilja till underkastelse. En ofri människa talar maktens och ideologiproducenternas språk. 

Begreppsförvirringen är alltid synonym med språklig försumpning och medveten ideologiproduktion. Språket blir ett redskap för den politiska, ideologiska och kulturella makten. Så småningom har det infiltrerat vardagen så mycket att den sociala förstörelsen inte ens syns förrän den gått så långt att den för alltid är omöjlig att påverka. Så var det i de ideologiproducerande diktaturerna under 1900-talet och så är det i islamismens och multikulturalismens 2000-tal, både fjärran och mycket nära.


1 kommentar:

Anonym sa...

Det låg i tiden ... eller ...

http://www.svt.se/svt-bloggen/bloggare/anne-lagercrantz/nya-sprakrad-for-att-battre-spegla-hela-sverige

Här är pdf-filen

http://www.svt.se/svts/article5391394.svt/BINARY/Sverigespegling%20p%C3%A5%20SVT%20Nyheter.pdf