tisdag 9 juli 2013

Tankar på hemmaplan inför havsfri onsdag

Av praktiska skäl kan jag inte äta min frukost ute vid den skånska skärgården imorgon, onsdag. Lite besviken mellan olika cykelturer kommer jag därför att under dagen ägna mig åt läsandets konst. Nu bara några iakttagelser.
När jag skriver om de nationalistiska propagandasidorna Avpixlat & Co får jag höra att jag skriver till fördel för "landsförrädare". Just vid den sortens språk går min gräns. Den som kallar andra människor det har överträtt gränsen för när det vore möjligt att diskutera. Den som i politiska sakfrågor och i sociala, religiösa och kulturella sammanhang angriper individer, rörelser och regeringar för det de står för - den människan diskuterar jag gärna med. I skrift och i blogg. Men den politiska pöbel som befolkar nätet med sitt rännstensspråk har jag inget att diskutera med. Jag vet att det språket har sin motsvarighet i det verkliga livets knogjärn. Ett knogjärn och en text kan aldrig mötas på lika villkor. Inte i Syrien, inte i Egypten, inte i Birmingham eller Malmö. Ingenstans. Att avvisa Avpixlat-ideologin är inte ett bejakande av Aftonbladet eller andra svenska rikstidningar. Det är att markera att ribborna måste läggas på helt andra nivåer än rännstenens. Om jag nöjde mig med Avpixlat som "oppositionell" journalistisk kunde jag lika gärna ha stannat på Kvällsposten. Deras forna insändarsida, befolkad av "arg skattebetalare" och likasinnade, är med mycket små marginaler jämförbar med Avpixlats texter.

När jag hävdar konstnärens frihet att häda så gör jag inte det för att tillfredställa några nätredaktörer eller några politiska partier. Jag gör det av ren självbevarelsedrift. Jag hävdar också vikten av att stå upp för demokratiska idéer, som yttrande- och tryckfrihet. När människor säger att vi redan lever i en diktatur avstår jag också diskussion. Varför skulle vi försvara sådana friheter om de inte längre finns? Jag vill inte bidra till det politiska illusionsmakeri som redan är så utbrett. Jag vill istället värna den demokratiska traditionen. Och det vill jag inte trots, utan just därför att jag så djupt misstror den politiska klassen

Almedalsspektaktlet har vi lämnat bakom oss. Men det tycks finnas ett behov av rötmånadspolitik varje dag hela sommaren. Låt det ske. Men låt mig slippa det.
10 kommentarer:

Björn Nilsson sa...

Kanske gamle Tegnérs ord (i "Det eviga") om våldets oförmåga att bygga något beständigt gentemot Sanningen ändå kan vara som en sorts uppmuntran? Fast textens svårighet att hävda sig mot knogjärnet är ju en tråkig realitet.

Vad det gäller "hädare" är jag ibland undrande. Vad finns det för motiv? Är det OK att häda mot kapitalismens bud?

Inre exil sa...

Kapitalismens bud ska man självklart också "häda" - om nu det är rätt ord. Jag betraktar det som en självklarhet, eftersom jag ser vad kapitalismen gör med vår arma jord.

Anonym sa...

Instämmer helt med det skrivna, Thomas.
TJ

Anonym sa...

Men tänk på vad entropin gör med allt och alla då?
Den totala utplåningen väntar runt hörnet å sen sätter det igång igen.
Jag tänker att kapitalismen inte är ett av människan uttänkt system men naturen självt.
Det är därför det blir så blodigt när kommunismen, som är just ett människans projekt, ställs mot kapitalismen.
Det går ju inte förstås. Olika storheter, inte ens äpplen o päron vi talar om utan snarare solen utmanad av irrblosset.
HUBERT

Inre exil sa...

TJ - tack ska du ha.

Hubert - när det gäller att häda lägger jag förstås in kategorin kommunism där med. Alla ismer förtjänar hädelsen och föraktet. Huruvida kapitalismen resp. kommunismen är mänskliga projekt lär bli en tusenårsdebatt.

Anonym sa...

Thomas, när jag förnumstigt hävdar att kapitalismen är naturens natur gör jag det från ett faktum:
Mannens könsceller äro många, miljarder och kan slösas vilt, alltid är det någon som kommer fram.
Kvinnans könscell är en, ägget, och måste bevakas och omhuldas såsom extremt värdefull.
Det är väl utbud o efterfrågan om något i sin praktik det.
F.ö. kan genusforskarna därmed lägga ned, lägga ägg och sig själva till ro.
Flickor måste hålla på sig medan pojkar inte vinner något på att vara restriktiva i de sociala kontakterna.
Människan vinner aktning oavsett kultur efter naturens riktlinjer, det är inte sociala koder och ideologisk felprogrammering menar jag basa.
HUBERT

Björn Nilsson sa...

Den moderna människan har existerat i ca. 200 000 år, och övertog en del teknik (eld, redskapstillverkning) av sina föregångare. Tecken på abstrakt tänkande går (efter tolkning av mycket intressanta arkeologiska fynd i sydligaste Sydafrika) åtminstone 80 000 år tillbaka i tiden, men det kan komma ännu äldre indikationer. Samma gäller organiserat jordbruk som också är en förutsättning för att samhällen med större människogrupper och mer omfattande hierarkier kan uppstå, det handlar om 12 000 - 20 000 år sedan i de tidigaste områdena. Kapitalism har inte funnits in någon större utsträckning förrän på 1800-talet. Det som påstås vara "naturligt" är alltså en så kort episod i mänsklighetens historia att den är försumbar, om vi bortsåg från dess verkningar. Adam Smiths fantasier om en evigt köpande och säljande människa är eliminerade. Som antropologen Graeber påpekat så har flera hundra års forskningar av antropologer inte påvisat en enda "ursprungligt" samhälle där människor uppträder på det sättet Smith antar. Jag antar att för de flesta människor under dessa 200 000 år skulle kapitalistens beteende antingen vara obegripligt, eller begripligt och djupt omoraliskt. Annan modern forskning inom grenarna neurobiologi och primatforskning bekräftar bilden. Människan är funtad för att fungera rätt jämlikt i små grupper utan så mycket hierarkier. Det låter betydligt närmare kommunisternas och anarkisternas visioner än liberalernas frihetsälskare som, liksom Ibsens bergatroll "är sig själv nog".

Anonym sa...

Men Björn, vad jag försöker säga är att så fort någonting är begärligt så ökar det i värde.
Pengar är ju bara ospecifiserad tid och tid har alltid varit eftersökt av människan.
Om jag samlar snäckor så ökar min kollektionen i värde om några av dem är av mer sällsynt skimrande färg och storlek än andra.
Om en stammedlems pilbågar skjuter i väg pilarna kraftfullare än stammens övriga pilbågar då ökar också den personens status.
Största köttbiten till honom.
Vi kommer inte undan det.
Kapitalism är inte det monetära kapitalet främst.
Darwin upptäckte naturens kapitalism, det som fungerar bäst premieras.
HUBERT

Sten sa...

Thomas: Du har tidigare länkat till Avpixlat när de recenserade din bok. Uppmanar du alltså inte längre till läsning av dem?

Inre exil sa...

Jag länkade till samtliga recensioner av min bok Black Country, för att visa att den uppmärksammades av alla möjliga sorters sidor, personer och tidningar. Avpixlat kan du väl själv ta ställning till? Inte behöver du min uppmaning?