måndag 29 juli 2013

"Målet är att förvandla alla kulturella traditioner till en homogen, amerikaniserad massa av konsumenter"

Låt oss rivstarta denna måndag med en text av Oskorei. Jag läser allt han skriver, av den enkla anledningen att han (nästan) varje gång bryter sig ut ur de ideologiska fängelserna och presenterar något radikalt annorlunda. Den text jag vill rekommendera är just sådan. Här skriver han om 68-rebellen Rudi Dutschkes gamle vapenbroder Bernd Rabehl i Tyskland. Läs den, fundera, och fundera alldeles särskilt mycket på varför dessa tankar inte står att finna på platser man annars besöker:
"Jag är höger eftersom det inte längre finns någon vänster."  
Så citeras Rabehl ha skrivit. Jag som varken är höger eller vänster utan mest ser hur den europeiska massan av hysteriska konsumenter förvandlats till hönster, kan ändå förstå hans tanke. När människor i min egen släkt säger att de ska "rösta på vänstern" i nästa riksdagsval ställer jag frågan: Var finns den vänstern?   Nå, smaka på Rabehl:
"In addition to the economic, monetary, military and technological superiority, United States are striving to impose some sort of civilizational, ideological hegemony — an “American way of life”. This term involves not only the way of life, which boils down to consumerism, but also the “industry of culture”. The main goal of American “culture” is destruction of the traditional European culture. The US is striving to destroy the old Asian cultures too, mainly the culture of China, India and Japan. United States are “democratizing” — leveling all the cultural forms. When Washington speaks about the “end of history”, it wants to say it plans to ensure and secure American hegemony for all the time."
Jag säger inte mer nu. Men jag inser att jag måste bekanta mig ytterligare med den här sortens européer. Var hittar jag dem?

Och ändå betyder ju inte detta att jag skriver under på vad den människan säger i allt. Jag har för första gången sett hans namn. Och det jag tycker är mest intressant är den analys som jag redan hos Adorno finner avgörande: människans förvandling från medborgare till konsument. Människan som viljelöst valboskap. Människan som omänsklig. Jag söker därför inte nya ideologiska fängelser. Jag söker inga ideologer eller "ledare". Men jag orienterar mig gärna mot andra typer av diskussioner än de som förekommer på DN Debatt (för politikerklassens del) eller Avpixlat (för nationalisternas del). Oskorei överraskar ofta med att introducera sådana diskussioner.

Uppdatering: Denna bloggpost har rubriken "Målet är att förvandla alla kulturella traditioner till en homogen, amerikaniserad massa av konsumenter" - det är ett citat från Oskoreis text, varken menad som en konspirationsteori eller något annat. Man kan, om man vill, ta bort ordet "målet" och ersätta det med något annat, och kanske tänka i en annan bana. Reaktionen från TJ tyder på att det kan tolkas som både slappt och konspiratoriskt. Själv menar jag att Oskoreis ord kan sätta igång lite tankeverksamhet - trots värmen. Varje gång jag lånar ord av andra - i rubriker eller inne i texter - står de inom citattecken, tydligt och klart.
 

11 kommentarer:

Anonym sa...

Thomas

Jag känner igen tankegången i "Målet är att förvandla alla kulturella traditioner till en homogen, amerikaniserad massa av konsumenter" men anser att det är en falsk och slapp formulering. Vilkas mål? Menar du att någon verkligen ställt upp detta som mål? Påståendet är inget annat än konspirationsteori och en av fanatismens tankefigurer. Om det istället ändras till "Följden blir att alla kulturella traditioner förvandlas till en homogen, amerikaniserad massa av konsumenter" så är jag med. Det tillsammans med argument är rationellt resonemang.
TJ

Inre exil sa...

TJ. Som du ser står meningen inom citattecken. Det är inte min formulering utan Oskoreis. Med din invändning blir det ännu intressantare och kan kanske öppna för en diskussion?

Björn Nilsson sa...

Processen beskrevs av en doktor Marx redan 1848, utan att tillgripa några andra förklaringar än att globaliseringen ingår i det växande kapitalistiska systemet.

Inre exil sa...

Björn, det kan man förstås säga. Men samtida grubblare är förstås av ännu större intresse - oavsett om du utgår från Marx eller ej.
Man får ju anta att något hänt med de ekonomiska/kulturella processerna sedan 1848.

Anonym sa...

Thomas, ursäkta sammanblandningen av dig och Oskorei (Rabehl). Slappt från min sida :-)
TJ

Inre exil sa...

TJ, tack.

Frederick sa...

Oskorei är, rent objektivt, en mycket intressant skribent som utifrån sin ideologiska idiosynkronicitet ofta skriver långt mer intressanta och djuplodande artiklar än vad man kan hitta på dagens kultur- och ledarsidor. Ändå finns där under den intellektuella ytan något mörkt och dunkelt som skrämmer mig.

När det gäller artikeln om Bernd Rabehl finns det flera saker som jag finner minst sagt problematiska och skrämmande.

omnämnandet av "den postsovjetiska vänstern i länder som Ryssland, Vitryssland och Serbien". Det är länder som knappast ger mig positiva politiska konnotationer.

Begreppet "den fjärde positionen" ger mig också onda aningar, jfr. "den tredje positionen" som varit ett koncept bland högerextrema i decennier.

Åsikten att Tyskland "de facto är ockuperat av USA" är för mig ett klart exempel på en konspiratorisk tankegång, även om man förstår grunderna för den.

Att vänsterns bristande anti-imperialism fått Rabehl att närma sig de tyska partierna NDP och DVU får, åtminstone hos mig, varningsklockorna att ringa.

Uttalanden om att ”the Nazi dictatorship and American hegemony are not two opposed social systems, they are rather the two forms of the authoritarian power system” är för mig ytterligare ett exempel på en stark konspiratorisk världsåskådning och om inte ett perverterande av verkligheten, så åtminstone en förvrängd och föränklad version av densamma.

När Rabehl påstår att "[t]he main goal of American “culture” is destruction of the traditional European culture. The US is striving to destroy the old Asian cultures too, mainly the culture of China, India and Japan" finner jag påståendet absurt. Jag ger Björn rätt i att det vore mer riktigt att säga att konsekvensen av den amerikanska politiken kan få dessa följder - inte att den utgör ett av USAs ledande politiker planerat och uttalat slutmål. Det för mig osar av de gamla föreställningar om en liten klick "frimurare", "judar" och "illuminati" som ondskefullt och bakom kulisserna styr världen mot en hegemoni i dessas våld.

Man kan, som jag själv är, vara mycket kritisk till fenomen som amerikanisering, importerad (afro-)amerikansk ghettokultur, invandring/mångkultur och den stagnanta höger-vänsterskalan. Men som politiskt oberoende "bakåtsträvare" vill jag nog göra rågången klar och tydlig mellan en position som uttrycker en sådan (ofta berättigad9 kritik mod ovanstående fenomen och en intellektuell höger-/vänster-/hönsterintellektualism. Jag drar öronen åt mig och ser farorna på horisonten.
Det är som sagt intressant med människor som tänker utanför ramarna och vägrar låta sig inlemmas i de fallfärdiga fållor av höger-vänstertänkande som finns kvar som något sorts alibi för det politiska systemet. Men när den kritiken börjar flyta ut i kanterna där det nationella, konspiratoriska och överspänt radikala finns - ja, då vaknar bakåsträvaren i mig upp på allvar och gräver ned klackarna i jorden.

de facto är ockuperat av USA."

Frederick sa...

I mitt ovanstående inlägg finns en rad stavfel och ord som kommit fel. Vänligen bortse från detta. Värmen, att jag skrev i all hast och en viss trötthet är orsaken till detta.

Ber om ursäkt för detta.

Frederick sa...

Suck... inser ännu ett fel.

Eftersom det var TJ som gjorde kommentaren jag hänvisade till borde meningen lydit:

"Jag ger TJ rätt i att det vore mer riktigt att säga att konsekvensen av den amerikanska politiken kan få dessa följder"

Ber om ursäkt återigen.

Inre exil sa...

Frederick, det där med stavfelen är inget att tala om.

I sak ger jag dig rätt i det mesta.
Att jag lade ut denna länk och säger att den är högintressant beror på att jag - trött på hela den svenska polariseringen och hatklimatet - gärna låter bloggen genomstormas av en man vars slutsatser ligger väldigt långt från mina egna. Min förhoppning var att kunna få en debatt i de viktiga sakfrågorna. Din kommentar skulle vara ett utomordentligt fint sätt att börja. Mdn liksom du är jag idag helt slut av värmen, orkar inte ens förbereda morgondagens blogg. Är inbjudna till grannen på grilling ikväll så större blir inte min värld då. Det får räcka. Tackar dig varmt för din ambitiösa genomgång av bloggens ämne. Uppskattas väldigt mycket!

Nils sa...

Jag gillar också Oskorei. Läser du någonsin Fria Tider? De rapporterar ofta ur ett helt annat perspektiv än andra massmedia, som t.ex. i de här artiklarna:

http://www.friatider.se/diskriminerad-rom-grater-ut-i-expressen-jagas-samtidigt-for-mordforsok

http://www.friatider.se/expressen-backar-om-diskriminering-pa-borasakuten

http://www.friatider.se/forsaljningssucce-for-invandringskritisk-bok