måndag 29 juli 2013

"Målet är att förvandla alla kulturella traditioner till en homogen, amerikaniserad massa av konsumenter"

Låt oss rivstarta denna måndag med en text av Oskorei. Jag läser allt han skriver, av den enkla anledningen att han (nästan) varje gång bryter sig ut ur de ideologiska fängelserna och presenterar något radikalt annorlunda. Den text jag vill rekommendera är just sådan. Här skriver han om 68-rebellen Rudi Dutschkes gamle vapenbroder Bernd Rabehl i Tyskland. Läs den, fundera, och fundera alldeles särskilt mycket på varför dessa tankar inte står att finna på platser man annars besöker:
"Jag är höger eftersom det inte längre finns någon vänster."  
Så citeras Rabehl ha skrivit. Jag som varken är höger eller vänster utan mest ser hur den europeiska massan av hysteriska konsumenter förvandlats till hönster, kan ändå förstå hans tanke. När människor i min egen släkt säger att de ska "rösta på vänstern" i nästa riksdagsval ställer jag frågan: Var finns den vänstern?   Nå, smaka på Rabehl:
"In addition to the economic, monetary, military and technological superiority, United States are striving to impose some sort of civilizational, ideological hegemony — an “American way of life”. This term involves not only the way of life, which boils down to consumerism, but also the “industry of culture”. The main goal of American “culture” is destruction of the traditional European culture. The US is striving to destroy the old Asian cultures too, mainly the culture of China, India and Japan. United States are “democratizing” — leveling all the cultural forms. When Washington speaks about the “end of history”, it wants to say it plans to ensure and secure American hegemony for all the time."
Jag säger inte mer nu. Men jag inser att jag måste bekanta mig ytterligare med den här sortens européer. Var hittar jag dem?

Och ändå betyder ju inte detta att jag skriver under på vad den människan säger i allt. Jag har för första gången sett hans namn. Och det jag tycker är mest intressant är den analys som jag redan hos Adorno finner avgörande: människans förvandling från medborgare till konsument. Människan som viljelöst valboskap. Människan som omänsklig. Jag söker därför inte nya ideologiska fängelser. Jag söker inga ideologer eller "ledare". Men jag orienterar mig gärna mot andra typer av diskussioner än de som förekommer på DN Debatt (för politikerklassens del) eller Avpixlat (för nationalisternas del). Oskorei överraskar ofta med att introducera sådana diskussioner.

Uppdatering: Denna bloggpost har rubriken "Målet är att förvandla alla kulturella traditioner till en homogen, amerikaniserad massa av konsumenter" - det är ett citat från Oskoreis text, varken menad som en konspirationsteori eller något annat. Man kan, om man vill, ta bort ordet "målet" och ersätta det med något annat, och kanske tänka i en annan bana. Reaktionen från TJ tyder på att det kan tolkas som både slappt och konspiratoriskt. Själv menar jag att Oskoreis ord kan sätta igång lite tankeverksamhet - trots värmen. Varje gång jag lånar ord av andra - i rubriker eller inne i texter - står de inom citattecken, tydligt och klart.