söndag 21 juli 2013

Den ansedde journalisten Baton Haxhiu om jihadism, vilja och moral i Kosova

I samtal med albanska flyktingar undan Kosovokriget, Markaryd i juni 1999 (jag sitter på första raden och talar med den unga författarinnan Sherife som återvände hem så snart kriget var över).
Den ansedde journalisten Baton Haxhiu har skrivit en replik till Xhemal Ahmeti, han som från Schweiz analyserade läget beträffande islamismen i Kosova. Här en kort resumé skriven av min vän Ullmar Qvick. Se detta som en uppdatering till vad jag tidigare skrivit här i bloggen om de oroande inslagen av jihadism i republiken Kosova.


***

Den muslimske ledaren i Kosova, imamen Dr. Krasniqi, skriver texter som är mot västerlandet men också mot en demokratisk och frihetlig livssyn i allmänhet. Xhemal är mycket orolig, medan Baton inte ser neo-islamismen som lika stor fara. Rätt mycket av det onda hänger på västs fördomar om de muslimska troende i Kosova. Kosova är ett västerländskt område där de unga islamisterna tränger in och hävdar sin "renässans" - en anti-västlig islam.

De har som grund att religion och stat ska vara ett. Detta är en fascistisk uppfattning av samhället. De här islamisterna är inte ute efter tro utan de vill ha makt. För dem är islam lika med staten. Något annat kan och vill de inte veta av.

I Prishtina har förekommit sammanstötningar mellan jihadister som stöds av en grup hodjor, och å andra sidan troende muslimer som håller på traditionell religion som överensstämmer med internationell praxis. Jihadisterna utövar påtryckningar på vanliga muslimer, och deras "Guds Parti" vill krossa demokratin och allt som uppnåtts hittills. Detta har gjort producenter, romanförfattare, journalister, karikatyrtecknare och regissörer mera försiktiga för att inte hamna under dödshot från neo-islamisterna.


Men hur har denna radikala islamism uppstått i det tidigare toleranta Kosova? Islams uppgång i Kosova kan förklaras med värdenihilismen, med ett politiskt system - i alla länder med islam - som är misslyckat, styrdt av ideologier som moraliskt är bankrutt och samtidigt ledda av eländiga dikatorer - despoter som styr i de arabiska staterna.

Där ser de kosovska neo-islamisterna med brutal klarhet hur radikal islam är en stark inkörsport till makten. Men de glömmer att vi är mycket väl medvetna om att sådana system och tankemönster är totalitära och framför allt moraliskt bankrutt. Till skillnad från fascismen eller kommunismen, som krossades genom egna motsättningar och genom yttervärldens inflytande, så växer radikal islam på lokal nivå, och det är svårt att avlägsna dessa föroreningar bara genom tidningsskriverier.

Budskapet om ett jihad mot modernismen och globalismen i västvärlden uppfattas som vettigt ofta i de fattiga muslimska länderna och i ett Kosova som drabbats av importerade islamska fanatiska stråtrövare.

En viktig akut fråga: Hur finansieras dessa islamisters "rörelse" i det fattiga Kosova? Vem kontrollerar deras ekonomi, deras vinster? Det är okända källor från hela den muslimska världen som stöder sådan aktivitet med ansenliga belopp, för att påverka fattiga och okunniga människor i Kosova med den retorik som riktar sig mot "alla andra".

Västerlandet tvekar. Men i Kosova måste dessa krafter paralyseras. Det måste stå absolut, kategoriskt klart hur okunniga, onödiga och onyttiga de är. Deras propaganda måste demaskeras. De för en "lysande" propaganda om vilka offer de är för imperialismen, den västliga kolonialismen och rasismen.

Det är å andra sidan beklagligt hur huvuddelen av människorna i Kosova, de som kan tänka, stänger sina öron och tolererar deras bedrövligheter, att de hotar kvinnornas rättigheter och hotar de icke-troende med döden.

Hur ska vi då konkret gå tillväga:

1. Att identifiera radikal islamism som fascistoid, detta utan att tveka, även om några av oss blir hotade. Vi ska tala ärligt om extremisterna mitt ibland de hederliga muslimerna i Kosova, som har en långvarig tradition av tolerans.


2. Bedöma och värdera den unika västerländska civilisationens historia och traditioner i Kosova och påminna världen om att vi inte har anledning att be om ursäkt för dessa människors skull, utan vi har alldeles utmärkta troende som vi kan erbjuda andra.


3. Slutligen att stå fasta i en kamp där vår vilja och moral är vid varje steg lika viktiga, och vi ska visa dem att vi inte står svaga psykiskt inför den islamska fascismen, för många fascistiska rörelser har gått under i detta land, som den Milosevic' företrädde. Det är ett språk och ett handlande de kräver.

Allra sist måste de muslimska ledarna i Kosova se, att tolerans mot intoleransen är ödesdiger!

7 kommentarer:

Lasse O sa...

Thomas, du tror väl inte att du kan argumentera med religiösa fanatiker? Nej, knappast.
Det är mer intressant varför europiska politiker och kulturpersonligheter är så undfallande inför just den här specifika religionen.
Kan det vara att man blivit så fascinerad av islamisternas klagomål om västlig imperialism, kapitalism och rasism att man inte kan annat än att hålla med och stämma in i kören? Vänsterns slagord om rasism och imperialism fanns ju redan och nu behövdes bara att man bortsåg från lite kulturella avarter.

Nå, antiislamism i all ära men det jag saknar hos Julia Caesar, Avpixlat m m, är analysen av vad som driver svenska liberaler och politiker i deras färd mot det diffusa mångkulturella idealsamhället. Någonstans på vägen måste opinionsbildarna väl ändå inse att det inte är klokt att låta en religion få ett för stort inflytande i deras nya samhälle?

Anonym sa...

Lasse O:
Å andra sidan kan man kanske kräva av pseudoliberalerna, socialisterna samt medlöparna i våra medier att de svarar på denna viktiga fråga själva?
Jag brukar tänka att socialisterma vill straffa medelklassen som övergivit dem och miljömupparna tror de kan rädda världen med en annan motivbild.
Lilla Fridolf et consortes har nog kommit fram till att för att få stopp på privatbilismen, charterturismen o konsumismen som skulle rädda världen fordras en särdeles smart process.
Varför inte skapa ett överflöd i välfärdssamhällena i väst på bidragstagare?
Sedan blir det omöjligt för var och en att resa och shoppa tills Tellus droppa!
HUBERT

Inre exil sa...

Lasse O, att jag publicerar texter som denna beror på att jag ser det som en möjlighet att informera om vad som händer i denna lilla nation.

Och som du sett här i bloggen är jag helt överens med dig om vad det är som saknas hos propagandisterna (Avpixlat & Co.)

Björn Nilsson sa...

Vad är arbetsbeskrivningen för en hodja?

Angående finansiering så är det väl i stort sett petro-dollar från Arabiska halvön som står för kalaset. Skulle den penningströmmen klippas av blev det svårt för islamisterna. Men så länge de beskyddas av anglo-amerikanerna så blir det nog inget av med det.

Inre exil sa...

Det finns en bra definiton hos Wiki:


Hodja eller Hodža är en äldre religiös titel som används för muslimska präster och (religions)lärare i religion (i.e. islam), föreläsare vid en madrassaskola[1]. Kan även vara titeln för rektorn vid samma skola. Titeln kommer från turkiskans hoca eller hace, vilken i sin härstammar från persiskans ḫāǧe. Under Ottomanska riket lades titeln till efter förnamnet som ett affix; tex Ali-hodža eller Huseijn-hodža. Titeln används fortfarande hos bland andra bosniaker (muslimer från Bosnien-Hercegovina och Sandžak-regionen[2]).

***

Själv vill jag tillfoga att hodja också används som släktnamn bland albanerna, då stavat som den gamle diktatorns namn: Hoxha.

***

När det gäller finansieringarna är det förstås så som du säger. En alltmer spridd olycka.

Anonym sa...

Kosova? Är det ett albanskt ord? Vad betyder det? Tråkigt att behöva läsa en så absurd historieskrivning om albansk tolerans i en blogg som denna. Om du begråter ditt förlorade Malmö, vad tror du vi serber känner inför Kosovo? Titta gärna på den demografiska förändringen i regionen under 1900-talet. Titta också på vilka rättigheter albaner åtnjöt och jämför med andra minoriteter och regioner i Europa. Nu blir det snart Storalbanien.

Inre exil sa...

Hej du anonyme. Om du hade skrivit i ditt eget namn skulle jag med glädje ha svarat dig. Men det är ytterst sällan jag alls kommenterar anonyma inlägg. Välkommen tillbaka - oavsett vem du är.