söndag 21 juli 2013

Den ansedde journalisten Baton Haxhiu om jihadism, vilja och moral i Kosova

I samtal med albanska flyktingar undan Kosovokriget, Markaryd i juni 1999 (jag sitter på första raden och talar med den unga författarinnan Sherife som återvände hem så snart kriget var över).
Den ansedde journalisten Baton Haxhiu har skrivit en replik till Xhemal Ahmeti, han som från Schweiz analyserade läget beträffande islamismen i Kosova. Här en kort resumé skriven av min vän Ullmar Qvick. Se detta som en uppdatering till vad jag tidigare skrivit här i bloggen om de oroande inslagen av jihadism i republiken Kosova.


***

Den muslimske ledaren i Kosova, imamen Dr. Krasniqi, skriver texter som är mot västerlandet men också mot en demokratisk och frihetlig livssyn i allmänhet. Xhemal är mycket orolig, medan Baton inte ser neo-islamismen som lika stor fara. Rätt mycket av det onda hänger på västs fördomar om de muslimska troende i Kosova. Kosova är ett västerländskt område där de unga islamisterna tränger in och hävdar sin "renässans" - en anti-västlig islam.

De har som grund att religion och stat ska vara ett. Detta är en fascistisk uppfattning av samhället. De här islamisterna är inte ute efter tro utan de vill ha makt. För dem är islam lika med staten. Något annat kan och vill de inte veta av.

I Prishtina har förekommit sammanstötningar mellan jihadister som stöds av en grup hodjor, och å andra sidan troende muslimer som håller på traditionell religion som överensstämmer med internationell praxis. Jihadisterna utövar påtryckningar på vanliga muslimer, och deras "Guds Parti" vill krossa demokratin och allt som uppnåtts hittills. Detta har gjort producenter, romanförfattare, journalister, karikatyrtecknare och regissörer mera försiktiga för att inte hamna under dödshot från neo-islamisterna.


Men hur har denna radikala islamism uppstått i det tidigare toleranta Kosova? Islams uppgång i Kosova kan förklaras med värdenihilismen, med ett politiskt system - i alla länder med islam - som är misslyckat, styrdt av ideologier som moraliskt är bankrutt och samtidigt ledda av eländiga dikatorer - despoter som styr i de arabiska staterna.

Där ser de kosovska neo-islamisterna med brutal klarhet hur radikal islam är en stark inkörsport till makten. Men de glömmer att vi är mycket väl medvetna om att sådana system och tankemönster är totalitära och framför allt moraliskt bankrutt. Till skillnad från fascismen eller kommunismen, som krossades genom egna motsättningar och genom yttervärldens inflytande, så växer radikal islam på lokal nivå, och det är svårt att avlägsna dessa föroreningar bara genom tidningsskriverier.

Budskapet om ett jihad mot modernismen och globalismen i västvärlden uppfattas som vettigt ofta i de fattiga muslimska länderna och i ett Kosova som drabbats av importerade islamska fanatiska stråtrövare.

En viktig akut fråga: Hur finansieras dessa islamisters "rörelse" i det fattiga Kosova? Vem kontrollerar deras ekonomi, deras vinster? Det är okända källor från hela den muslimska världen som stöder sådan aktivitet med ansenliga belopp, för att påverka fattiga och okunniga människor i Kosova med den retorik som riktar sig mot "alla andra".

Västerlandet tvekar. Men i Kosova måste dessa krafter paralyseras. Det måste stå absolut, kategoriskt klart hur okunniga, onödiga och onyttiga de är. Deras propaganda måste demaskeras. De för en "lysande" propaganda om vilka offer de är för imperialismen, den västliga kolonialismen och rasismen.

Det är å andra sidan beklagligt hur huvuddelen av människorna i Kosova, de som kan tänka, stänger sina öron och tolererar deras bedrövligheter, att de hotar kvinnornas rättigheter och hotar de icke-troende med döden.

Hur ska vi då konkret gå tillväga:

1. Att identifiera radikal islamism som fascistoid, detta utan att tveka, även om några av oss blir hotade. Vi ska tala ärligt om extremisterna mitt ibland de hederliga muslimerna i Kosova, som har en långvarig tradition av tolerans.


2. Bedöma och värdera den unika västerländska civilisationens historia och traditioner i Kosova och påminna världen om att vi inte har anledning att be om ursäkt för dessa människors skull, utan vi har alldeles utmärkta troende som vi kan erbjuda andra.


3. Slutligen att stå fasta i en kamp där vår vilja och moral är vid varje steg lika viktiga, och vi ska visa dem att vi inte står svaga psykiskt inför den islamska fascismen, för många fascistiska rörelser har gått under i detta land, som den Milosevic' företrädde. Det är ett språk och ett handlande de kräver.

Allra sist måste de muslimska ledarna i Kosova se, att tolerans mot intoleransen är ödesdiger!