fredag 19 juli 2013

Lars Vilks skriver om min nya bok. Själv behåller jag hatten på, surrad vid masten

Fortfarande med hatten på. Solitär. I strid med sin tid.
Man drar ett djupt andetag en dag som denna. Efter att ha fått handfasta besked om att man inte är välkommen i den danska kretsen känns det så mycket bättre att läsa vad Lars Vilks idag skriver om min nya bok (och jag tar mig friheten att visa hela hans text):
"Medborgaren, makten och moskén är Thomas Nydahls senaste bok. Boken är en sammanställning av ett antal nyredigerade texter som har publicerats vid skilda tillfällen. Vad som håller samman texterna är hans islamkritik. Nydahl har fått känna av följderna av att en sådan kritik mycket lätt övergår i uttalade misstankar om främlingsfientlighet. Författaren insisterar heroiskt på att det utan vidare skall vara motiverat och legitimt att bedriva religionskritik. Och hans ”fall” är komplicerat eftersom han vägrar att ingå i några bestämda sammanhang. Vad som har blivit följden av detta kan nog sammanfattas med ”Alle gegen Nydahl”, solitären som, ständigt skrivande, blir en obekväm röst. Nå, i vår tid, löser man sådana problem med ett enkelt alexanderhugg och alltså Nydahl ut i kylan. Naturligtvis hjälper det inte att han i sin nya bok förklarar sig, diskuterar definitioner av tex fascism och rasism. Visserligen ger han sin röst åt en egentligen inte särskilt uppseendeväckande ståndpunkt: Islam har inte moderniserats och blir därför en form av ideologi som bör analyseras med omsorg, både vad gäller dess teser och dess konkreta framfart. Så står solitären där och befinner sig i strid med en tid som vill förvandla analysen till ett propagandistiskt redskap. Nydahls bok lär inte generera någon större mängd recensioner, med sitt insisterande på att inta en position mellan stormande ytterligheter, tillhör han ingens intressesfär. På sin blogg har han idag förklarat sitt ställningstagande gentemot Avpixlat och Dispatch International. Men, som det heter, misstankarna kvarstår. Nydahl borde ändå kunna vara nöjd med den plats han intar: Som en Odysseus mellan Skylla och Karybdis, fastspänd kring sin mast, lyssnande och skrivande."
Det finns där också en mycket intressant kommentar av Kenneth Karlsson, en av mina mångåriga bokläsare:
"All respekt till TN och hans utanförskap. Det är inte min omedelbara hållning, men jag har förståelse för den; inte omöjligt att den tillslut är den enda vägen ut ur eländet. Och all respekt för Lars Vilks recension och analys, knappast någon annan skulle ha gjort det bättre. Lysande."
Jag noterar där särskilt hans tanke att det kanske finns en bortre gräns, då allt annat än utanförskapet ter sig omöjligt. Jag bugar mig för både Vilks och Karlsson. Att jag tar av hatten syns ju inte, så ni får se mig med hatten på istället.6 kommentarer:

annannan sa...

Helt kort: det fattas ett "r" i bildtexten, tror jag. Men det blir intressant utan det också. "Istid med sin tid."

Och för en person med din politiska bakgrund är det ju alltid diskutabelt huruvida det ska vara ett (r) med, eller hur? (Hoppas du är med på den ordleken).

God lördag på dig!

Hanne H sa...

Fin anmeldelse fra Lars Vilks. Holder af lignelsen om den ensomme Odysseus med den modifikation, at du Thomas selv helt bevidst fastholder din position ved masten i midtskibet uden reb og uden større hjælp fra mandskabet.
Sammenligningen passer endnu længere: mens den ensomme rejsende lytter, har alle andre om bord stoppet voks i ørerne og er stokdøve.

Inre exil sa...

Tack Anna - uppskattar din humor! Tack Hanne, jag är glad för dina ord efter nattens alla hatkommentarer.

Artur Szulc sa...

I en samtid där alla (från olika grupperingar) redan vet svaren på förhand finns det inget utrymme för en förutsättningslös, öppen, ärlig och reflekterande diskussion om sociala, politiska och religiösa fenomen. Beroende på vilken gruppering som man tillhör så tas den ideologiska mallen fram och tillhandahåller det svar och den respons som är förenlig med ideologin och som bejakar den egna ståndpunkten.

Din bok kommer inte att recenseras eftersom du brännmärkts som islamofob enligt en standardmall. Och även om någon skriver om boken så kommer skribenten enbart bekräfta att du är just det, en islamofob eftersom mallen inte tillåter något annat svar.

Religionskritik, till och med hård sådan, är ett grundfundament i ett sekulariserat samhälle. Och jag försvarar det trots att jag inte är ateist.Anonym sa...

Thomas!
Stort tack för Din senaste bok - som väl KrBladet kommer att tiga ihjäl eller smäda. Jag tror att jag förstår Din inställning, men såväl Snaphanen, Avpixlat som Julia Caesar mister i värde när Din medverkan uteblir. För övrigt sade Herren Jesus "mitt rike är icke av denna världen", Joh 18:36 - i absolut motsättning till Muhammed, den romerske påven, de ortodoxa patriarkerna, de protestantiska biskoparna och religionstjänstemännen. I den frågan intar jag sedan många år en inställning som i mycket liknar den Du nu givit uttryck åt. I morse var vi på Landön, åt frukost och badade. Hälsningar till Astrid och Dig! Gunnar Bartholomeus

Inre exil sa...

Gunnar B, stort tack ska du ha! Just hemkommen från Landön - jodå, vi missade er men vår frukost ligger nog lite senare eftersom Astrid har semester - ser jag din kommentar. Jag kommer då och då i livet till skiljevägar som du vet. Den här skiljer sig på samma sätt som de tidigare. Och jag låter inte lokalbladet smäda en gång till så några recensionsexemplar har jag hittills inte skickat ut till några av den gamla förljugna pressens representanter. Däremot till ett antal nätsidor, bloggare och andra.