lördag 3 maj 2014

Antonio Gramsci och tidens osanningar

Bosarpasjön 3 maj. Foto: Astrid Nydahl
Bosarpasjön idag. Inre och yttre frid. Ömsom kalla vindar när solen försvann bakom de mörka molnen, ömsom värme mot hud. Ser bokskogen ta för sig av både landskap och himlaljus. Boken som den hoppfulla ljusgröna färgen. Bokskogen som vårens inträde i sommaren.

Läser om Gramsci hos Anders Ehnmark i En stad av ljus och funderar på metod och slutsats:
"Han läser ett berg av dåliga romaner för att förstå vad en modern masskultur är (inte bara dålig; liksom Gunnar Ekelöf noterar han att äkta känslor kan få rum i oäkta former), går igenom fascistisk och annan press för att se hur läsaren berövas hoppet men får underhållningen. Hela tiden tjafsar Stenterello. Ingen ljusning. Det är en burlesk och överraskande aktuell tidskritik. Gramsci lever i en modern offentlighet. För att säga sanningen om tiden måste man förstå tidens osanningar."
Bosarpasjön 3 maj. Foto: Astrid Nydahl
Jag hajar till vid sista raden. Där lyser det igenom lika mycket som solen skänker bokskogen den ljusgröna färgen. Man måste förstå tidens osanningar. Det är ett ständigt pågående bildningsarbete. Det egna i läsandet - och skrivandet. Om metoden kan man med Ehnmark hävda:
"Det första steget är att sätta sig på tvären, säger han. Lo spirito di scissione, oenighetens eller schismens anda, är vad som fordras för att göra sig fri, det vill säga tänka själv."
Där finns den ömma punkten. Utan att nå den kan man aldrig förstå tidens osanningar. Då låser man in sig i ett annat totalitärt system från vilket man blickar ut över samtiden i tron att man är fri. Det är man inte. Man är ofri så länge man vägrar sätta sig på tvären: mot politiken, medierna, konsumismen och de andra "levnadsstrategierna" som leder till hjärnans död och kroppens vegeterande. Ehnmark talar om obildningsarbete. Den som spelar med befinner sig i en lång process av fördumning. Utan att sätta sig på tvären blir man en medlöpare. Kanske ligger det på just den här punkten en central lärdom från Gramsci.

Bosarpasjön 3 maj. Foto: Astrid Nydahl
Bosarpasjön 3 maj. Foto: Astrid Nydahl 
Bosarpasjön 3 maj. Foto: Astrid Nydahl


3 kommentarer:

Malou sa...

Återigen vill jag ge en eloge till din hustru för hennes fantastiska fotokonst. All denna ljuvliga grönska!

Anonym sa...

Bra utgångspunkt för en betraktelse Thomas!
Undrar bara hur svenska vänsterintellektuella kan få det till att de sätter sig på tvären när de äger tolkningsföreträdet, mikrofonerna, kamerorna samt tryckpressarna i landet?
HUBERT

Anonym sa...

ja, mycket vackra foton!

TJ