söndag 4 maj 2014

Ny Lars Vilks-utställning i Malmö

Monsu Desiderio. Bland de sammanstörtande byggnaderna grubblar den helige Augustinus över rondellhundens mysterium och väsen utan framgång. 
På stranden ser han Jesusbarnet ösa vatten från havet i en liten grop. 
Barnet säger till Augustinus: 
”Det är lättare att ösa hela havet i denna lilla grop än för dig att förstå rondellhunden”.

Så var det dags för en ny utställning med Lars Vilks målningar i Malmö. Utställningen äger rum på samma galleri som förra gången,Rönnquist & Rönnquist på Generalsgatan 2 i Malmö (Gamla Väster).

Välkommen till en ny utställning på Galleri Rönnquist & Rönnquist.

Galleriet visar utställningen "Hets mot utsatt rondellhundsgrupp" med nya målningar och teckningar av LARS VILKS. På utställningen visas också dem tre originalteckningarna med rondellhundar.

"Hundgruppen Canis Lupus Orbis Propheta har under åtskilliga år utsatts för rasistisk diskriminering. Det inleddes 2007 med att tre individer av denna hundgrupp nekades deltagande i utställningen Hunden i konsten i Tällerud. De ansågs utgöra en hälsorisk. Samma skäl angavs av Gerlesborgsskolan som också nekade dem tillträde. Hundarna kunde visserligen delta i en utställning i konsthallen i Luzern 2008 men fick inte visa sig synliga. En av hundarna presenterades på Galleri Granen i Sundsvall 2009 men då enbart som avbildad. Efter visningen målades bilden demonstrativt över av en konstnär som engagerats av galleriet. Galleri Granen har sedan avvisat vidare visningar. 2013 kunde dock ett antal av de närbesläktade Canis Lupus Orbis Propheta Arti delta i en utställning på Galleri Rönnquist & Rönnquist i Malmö. Dessa var också (i samma regi) välkomna på Galleri Movitz i Stockholm. Galleri Rönnquist & Rönnquist vill dock inte fortsätta hetsen mot hundgruppen och har därför inbjudit de tre ursprungliga individerna att ingå i en utställning den 10 maj 2014 där också ett antal av Canis Lupus Orbis Propheta Arti deltar. Man skall dock erinra sig att även denna hundgrupp är utsatt för hets, de får inte visa sig någonstans och ej heller delta i auktioner." Lars Vilks


Vernissage med konstnären lördagen den 10 maj klockan 12-15

Utställningen pågår till den 1 juni

GALLERI RÖNNQUIST & RÖNNQUIST
Generalsgatan 2 · 211 33 Malmö
Telefon 0707-60 80 90 · www.ronnquist.com
Öppet: Tisdag-Fredag 12-18 · Lördag-Söndag 12-15

Här nu de verk som Vilks avser att ställa ut:

Målningar (utöver den ovanstående efter Monsu Desiderio):

2. Vermeer van Delft

3. Wilhelm Kalf

4. Jacob Jordaens. Candaules hustru betraktas av Gyges samt en rondellhund

5. Rosalba Carriera.

6. Einar Jolin

7. Marie Laurencin Coco Chanel med nydesignad turban för RH

8. Sutherland. Dubbelbild av Sutherlands förstörda porträtt av Churchill från 1954

9. Fragonard

10. Zorn

11. Kandinsky

12. Chardin. Kaffe, glas med vatten och lök; kompletterat med två sublima objekt.

13. Mengs

14. Wyeth. Inkräktaren.

15. Tiepolo. Ett flertal Pulcinella på utflykt.

16. Ingres. Rafael mellan La Fornarina och rondellhunden

Teckningar

1.Rondellhund (originalet från 2007)
2.Profeten M. som hund (original från 2007)
3.Mullahund (original från 2007)

 Nya teckningar

1.Studieteckning för Zornmålning
2.Studieteckning för Kalfmålning
3.Studieteckning (detalj) för Vermeermålning
4.Studieteckning, Churchill

Lars Vilks föreläser.  Foto: Astrid Nydahl

Inga kommentarer: