lördag 24 maj 2014

Inför morgondagens val: Theodore Dalrymples föreläsning "Life at the Top: The Worldview That Makes the Elites"Jag såg en helt kort stund gårdagens så kallade debatt inför EU-valet. Det var en bedrövlig smörja, förtjänstfullt fördelad på de deltagande partiföreträdarna. Det de sa övertygade mig ännu en bit om nödvändigheten att avstå. Istället vill jag rekommendera detta föredrag av Theodore Dalrymple, en av få samtida essäister jag läser allt jag kommer över av, med samma nyfikenhet som jag annars öppnar klassiker från helt andra tider. Lyssna särskilt på det han säger om den europeiska unionens politiska klass, och reflektera över morgondagens "val".

Inga kommentarer: