söndag 4 augusti 2013

Mitt i sommaren gav jag ut en ny bok

Kanske måste man vara tokig - som jag - för att ge ut en ny bok mitt i semestertider och sommarvärme. Nu har det förvisso inte varit helt tyst kring den. Jag tar söndagens tillfälle att slå ett slag för boken.

Här lite om den:

Medborgaren, makten och moskén är ett försök att med konkreta exempel - från olika delar av världen och inte minst från Sverige - visa på det orimliga i att imamer och andra mörkermän ska styra över nationer och folk. Makten över ett samhälle kan rimligen inte placeras i en moské, den måste alltid vara sekulär och fri från religiöst inflytande. Sverige och resten av Europa befinner sig i en process då allt större hänsyn tas till imamernas och moskéernas särkrav.

Som i många av mina tidigare böcker finns det också insprängt mellan kapitlen personliga minnen av möten och resor som på ett eller annat sätt har förbindelsepunkter med islam och moskéns makt, och med den politiska islamismen.
 
 Med min bok vill jag konkretisera problematiken och berättar därför inte minst om hur den arabiska våren gick fel när islamismen, inte minst i form av Muslimska Brödraskapet, tog över de folkliga protesterna och satte sig själva i maktens boningar. Det innebär att man också i den arabiska världen tagit ett jättekliv bakåt.
 
I ett land som Tunisien var kvinnorna delaktiga i det sociala livet, förvärvsarbetade, hade aborträtt och tvingades inte gå med slöja. De framstegen är som bortblåsta. Islamismen utgör därför också ett hot mot dessa folk som drömde om frihet istället för enväldiga tyrannier. Nu väntar dem det sharia-styrda mörkret med allt vad det innebär av grymma straff mot kuffar, "otrogna" och brottslingar (stening, hängning, stympning av kroppsdelar), köns-apartheid, omskärelse av småflickor och slut på yttrande- och tryckfriheten (om det någonsin funnits någon). Det som såg ut som ett framsteg blev ett historiskt återtåg.

Och här några läsningar/recensioner:

http://nydahlsoccident.blogspot.se/2013/07/lordagens-gastbloggare-ullmar-qvick.html

Är du intresserad? Då kan du bara sända mig ett mail på thomas.nydahl@gmail.com 
Boken kostar 150:- inklusive porto. 


Inga kommentarer: