måndag 19 augusti 2013

Ännu en viktig essä om västerländsk judenhet inför islamismens offensiv

Lawrence Auster (1949-2013)
I söndags publicerade jag utdrag ur en nyutgiven essä om de europeiska judarnas situation. Den finns här: http://nydahlsoccident.blogspot.se/2013/08/ny-langre-essa-om-islamistiskt-judehat.html

Idag följer jag upp med att visa en annan essä i samma ämne, skriven av Lawrence Auster i tidskriften Front Page Magazine, under rubriken Why Jews Welcome Muslims. Auster inleder sitt resonemang med att säga följande (och han utgår då ifrån den nordamerikanska judenheten):
"Mass Moslem immigration into America combined with world-wide Moslem Jew-hatred poses an unprecedented threat to American Jews—a "perfect storm" that is forcing at least some Jews into an agonizing re-appraisal of their traditional support for open immigration. So says Stephen Steinlight in his hard-hitting essay, "High Noon to Midnight: Why Current Immigration Policy Dooms American Jewry," published by the Center for Immigration Studies. A former director of national affairs at the American Jewish Committee and now an outspoken advocate of immigration reform, Steinlight tells his fellow Jews that they, along with the rest of America, face a momentous choice. If they turn away from their extreme immigration liberalism and help move America toward sensible immigration restrictions, the growth of the Moslem community in this country can be slowed substantially and even stopped, and a decent existence for the Jews themselves can be preserved. But if Jews and others continue in their embrace of open borders, in thirty years time the Jews will find themselves a besieged and powerless minority in an Islamic-dominated, anti-Semitic America."

Stephen Steinlight
 Auster menar att Steinlight verkar tala för döva öron. Det finns en djupgående beröringsskräck och de flesta ryggar tillbaka för kritik mot islamismen av det enkla skälet att de inte vill bli anklagade för att vara "islamofober" eller "rasister". Auster fortsätter genom att citera Steinlight:
"Every high profile Jewish institution, whether it's a national organization or a major synagogue, is surrounded by concrete barriers to prevent car bombs exploding too close to the buildings. If you go through the lobbies into those buildings you have to pass metal detectors and double-doors of bulletproof glass. You are then frisked by security guards, mostly retired New York City police or Israeli agents, and then are scanned again with metal detectors. What is truly comic about this—were it not an instance in the theatre of the absurd, and were it not so appalling an indication of the kind of mass denial that is still governing major American Jewish organizations, including the one I used to work for that's currently meeting across the street—is that the staffs of these organizations pass the car bomb barriers, go through the double bulletproof glass lobbies, get frisked, then go upstairs into their offices and spend their days talking about the threats posed by evangelical Christians...."
Finns det alltså någon form av självbedrägeri inbyggt i dessa attityder? Jag kan föreställa mig det och kan inte låta bli att tänka på de politiska redaktörer i Sverige som skriver om antisemitismen i Malmö utan att med ett enda ord beröra det faktum att judarna där framför allt angrips av stadens unga arabiska män (vars antisemitism ursäktas med att den "beror på Palestinakonflikten").

Jag tror att kärnan i Austers essä finns i denna passage:
"Now, when Jews put together the idea that "all bigotry is indivisible," with the idea that "any social prejudice or exclusion directed against Jews leads potentially to Auschwitz," they must reach the conclusion that any exclusion of any minority group, no matter how alien it may be to the host society, is a potential Auschwitz.
So there it is. We have identified the core assumption that makes many liberal and neoconservative Jews keep pushing relentlessly for mass immigration, even the mass immigration of their mortal enemies. As these Jews see it, any immigration restrictions against Moslems would release a latent ethnocentrism in the white American majority that would then turn instantly against the Jews. To state this thought process in the baldest terms, these Jews believe that if philo-Semitic white gentiles exclude Jew-hating Moslems from America, it would lead those same gentiles to commit another Jewish Holocaust."
Jag har svårt att tänka mig en angelägnare fråga att diskutera. Men jag är samtidigt övertygad om att de flesta väljer att tiga. Risken att bli "missförstådd" är alltför stor, och frågan alltför kontroversiell. Jag har själv de senaste åren mötts av just argumentet "muslimerna är vår tids judar, risken för ännu en förintelse är stor och den här gången är det de muslimska invandrarna som kommer att drabbas". Vem vågar tala fritt inför sådana skenargument? Därför finner jag essäerna av Michel Gurfinkiel, Stephen Steinlight och Lawrence Auster intressanta.

(Tack till Vávra Suk för tipsen)


Lawrence Auster died today at 3:56 a.m., Eastern Daylight Time, at a hospice in West Chester, Pennsylvania. His death came after more than a week of rapidly worsening distress and physical collapse caused by the pancreatic cancer he endured for almost three years.
 
On Monday evening, after arriving at the hospice in the late afternoon, Mr. Auster read and responded to a few emails. He then closed his battered and medicine-stained Lenovo laptop for the last time. “That’s enough for now,” he said, holding his hands over the computer as if sated by an unfinished meal.
 
He did not expect that to be the last.
 
But the blogging career that stands out on the Internet and in the history of American letters as a tour de force of philosophical and cultural insight is over. Mr. Auster entered a state of sedated and sometimes pained sleep the next day, after a night of agony. He spoke no more than a few words during the next two days and died peacefully this morning after about ten hours of unusually quiet and mostly undisturbed rest.

3 kommentarer:

Lasse O sa...

"To state this thought process in the baldest terms, these Jews believe that if philo-Semitic white gentiles exclude Jew-hating Moslems from America, it would lead those same gentiles to commit another Jewish Holocaust."

För mig låter resonemanget inte särskilt trovärdigt, åtminstone inte översatt till svenska förhållanden. Varför skulle praktiserande judar i t ex Malmö välkomna en stor muslimsk invandring? Tror man på allvar på en ny Förintelse om man invänder mot den stora muslimska invandringen?
De judar, ganska sekulära det medges, som jag känner stod som frågetecken när jag relaterade vad Auster påstod.
Däremot är det ganska vanligt att svenska högerextremister påstår att det är "Judendomen och DN" som ligger bakom och som applåderar Sveriges generösa migrationspolitik.

Inre exil sa...

Lasse, jag tror att de debattessäer jag satt ljuset på idag och igår (det kommer en tredje imorgon) pekar på en problematik som kanske inte finns i Finland. Här i Sverige finns den. En av de verkligt tongivande i denna debatt är stockholmsförsamlingens ordförande Lena-Posner Körösi. Hon dyker ofta upp som just en sådan förespråkare för den typ av invandring som spär på antisemitismen i Sverige. Det är ett faktum.

Jag skulle vilja citera en enda liten artikel här (och försök bortse ifrån att det är en av bröderna Ekeroth, själv jude, som skrivit den):

Lena-Posner Korösi gör gemensam sak med islamister. Postat den 2011-05-15 av Ted Ekeroth

Då var det dags igen för ett debattinlägg igen som stinker av ignorans, naivitet och politisk korrekthet.

Inlägget med titeln ”Vi måste bekämpa hatet ihop” är skriven av bland annat Erik Ullenhag samt företrädare för muslimerna genom BEJZAT BECIROV och HELENA BENAOUDA. Den judiska gruppens representant i detta är LENA POSNER-KÖRÖSI. Det är här det börjar bli intressant.

I artiklen gör dessa personer gemensam sak mot ”hatet” och man likställer antisemitism med det flummiga begreppet ”islamofobin”. Man bortser givetvis helt från att det är islam och muslimerna som är de som huvudsakligen driver antisemitismen; de fysiska attacker som sker utförs i princip uteslutande av invandrargrupper och då oftast den muslimska gruppen. Alla judar i Malmö är fullt medvetna om detta. Även om Lena-Posner Körösi lever i sin lilla bubbla i Stockholm tror jag även hon är medveten om detta problem. Det vänsterorienterade media drar sitt strå till stacken med ständiga demoniserings-och delegitimiseringskampanjer mot Israel.

HELENA BENAOUDA står alltså som medskribent till texten och Lena-Posner verkar inte ha några invändningar mot det, trots att hon är insyltad i terrorism. Johan Lundberg från Axess skriver i en kommentar på sin blogg:


Bland Ullenhags medundertecknare märks den av Muammar Gaddafi finansierade Bijzat Becirov samt Helena Benaouda, vars samröre med islamister är väldokumenterat. Benaouda är knuten till Södermalmsmoskén, där en sal är uppkallad efter Muslimska Brödraskapets grundare och tillika nazistsympatisören Hassan al-Banna: Albannasalen. På moskén har man tidigare tillhandahållit ljudband med texter som: ´Domens dag ska inte komma förrän muslimerna kämpar mot judarna. Muslimerna ska döda dem och judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga: Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom.

Det som Erik Ullenhag och hans medundertecknare säger i klartext, är att den ideologi som kommer till uttryck i orden ovan är jämförbar med dem som oroar sig över att ljudband av denna sort sprids.

Vem är detta ”vi” som måste bekämpa hatet menar Lena-Posner? Judehatet torgsförs av islam över hela världen vilket inte är någon hemlighet. Precis som Lundgren tar upp på sin blogg är det så att ljudband såldes i Stockholmsmoskén där man uppmanade till mord på judar.

Vad håller Lena-Posner Körösi på med?

Lasse O sa...

Lena-Posner Körösi är tydligen som andra svenska intellektuella. De träffar och umgås nästan uteslutande med sekulära muslimer och vill gärna tro att andra muslimer tänker och tycker likadant.

Paolo Roberto uttryckte det synnerligen väl om åsiktskonformismen i en intervju där han svär i kyrkan med sitt påstående om feminismen och intervjuaren börjar med sitt chockerade oj oj oj:

"- Oj oj oj, alltså jag blir lite upprörd nu, fast jag tror att vi ska lämna det här ämnet.

- Nänä, jag kan diskutera det med dig när du vill för jag har rätt! Och jag ser ju det bara på dina händer nu att du blir upprörd. Det är för att du jobbar på Sveriges Television och här tycker alla som dig och så går du ner på fiket här och så tycker alla som dig och så diskuterar man aldrig saker fullt ut och man möter aldrig folk som tycker annorlunda och då blir man bara cementerad i sin idé om hur saker och ting i världen ska vara och det är inte bra. Det är farligt för Sverige."

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2008/10/17/jag-ar-militant-motstandare-till-feminism/

Lena-Posner Körösi är nog lika fartblind som de flesta svenska intellektuella och kulturpersonligheter.