fredag 16 augusti 2013

Jan Myrdal om "vänsterns" allians med islamisterna

Hos Björnbrum läser jag en mycket intressant notis om vad Jan Myrdal skriver i nya numret av Folket i Bild. Eftersom jag inte själv håller tidningen citerar jag från Björn:
Men att sådana som betraktas och betraktar sig som anti-imperialistisk vänster nu går samman med det wahabitiska Saudi Arabien för väpnad kamp mot det sekulära Syrien utan att inse vilka storekonomiska och maktpolitiska intressen de i detta tjänar är allvarligt. Men inte nytt. För hundra, hundrafemtio år sedan lät många på vår kant förleda sig att stödja Tsarryssland för det dess diplomater då kallade "de små folkens frihet".
Myrdal pekar här med hela handen på det han själv kallat "vänsterns elände". Denna vänster, inte minst den svenska, tycks oförmögen att se vad den förtryckande islamismens avsikter är. Och den tycks inte heller ha begripit själva det grundläggande i den saudiska politiken. Blodet fortsätter flyta. Vredens dag eller ej, brödraskapet och dess allierade i arabvärlden marscherar vidare på väg mot shariastatens terror. Befriande att någon i den svenska eländiga vänstern kan formulera kritik mot rörelsens eget historiska misstag.

Inga kommentarer: