måndag 9 april 2012

Yang Mu: Den gröne riddaren.

Yang Mu: Den gröne riddaren (Bokförlaget Tranan). Inledning och tolkning av Göran Malmqvist. Grafisk form, omslag och inlaga av Kerstin Hansson. Formgivning och sättning av den kinesiska texten av Yun Yu. Kalligrafering av den kinesiska titeln av Zhang Lin Freund.

"Han sitter på trappan beströdd med fallna löv/ en indier, några och tjugo år/ stammar förmodligen från Ganges stränder/ Han läser ett brev; tecknen på aerogrammet/ har förmodligen utvecklats ur sanskrit/ brahmanens leende har förmodligen/ utvecklats ur vemod"

( ur En indier, 1973).

När man får ett verk som Den gröne riddaren i händerna, så förstår man genast att den är resultatet av flera människors estetiska blick och hårda arbete. Här finns författaren och hans svenska översättare. Men också alla de andra som varit så viktiga för slutresultatet. Att boken är tvåspråkig är redan det fantastiskt. Det ger boken också för en svensk läsare en särskilt skönhet.

Akademiledamoten, sinologen och översättaren Göran Malmqvist har översatt det rika (och omfångsrika, hela 500 sidor långa) urvalet av Yang Mus poesi. Det täcker i själva verket hela hans livs skrivande, från debuten 1960 – med dikter skrivna 1958 och 1959, fram till 2010 års långdikt En ballad om styrka och svaghet.

Yang Mu föddes 1940 i en liten kuststad i östra Taiwan. Redan som gymnasist debuterade han under pseudonymen Yeh Shan i en litterär tidskrift. Han behöll denna pseudonym fram till 1972, då han bytte till Yang Mu.

Hans riktiga namn är C.H. Wang, som han använder vid publiceringen av litteraturvetenskapliga verk. Två verk, The Bell and the Drum, samt From Ritual to Allegory. Seven essays on Early Chinese Poetry, listas av Malmqvist som hans viktigaste.

Hans doktorsarbete ledde 1971 fram till ett verk som hette Shih-ching (Sångernas bok) och som var en ”antologi omfattande dikter från den första hälften av det första årtusendet före vår tideräknings början”. Själva doktorsavhandlingen var den redan nämnda The Bell and The Drum som utgavs av University of California Press 1974.

Malmqvist understryker att Yang Mu i högre grad än någon annan kinesiskspråkig poet trängt in i västerlandets poesitraditioner. Han har ju till exempel utgivit en antologi med översättningar av engelskspråkig litteratur på kinesiska, som börjar redan med fornengelska texter och går fram till de stora poeterna, från Chauce, Marlowe, Shakespeare över Coleridge och Byron fram till WB Yeats, Rossetti och Dylan Thomas.

Yang Mu har inspirerats av sådana som Keats, Rilke och TS Eliot. 1997 utgav han en översättningsvolym med WB Yeats dikter, och redan 1966 utgavs hans översättningar av Lorca.

Med översättare och introduktörer som Göran Malmqvist får vi ta emot gåvor som denna från kinesisk poesi. Det är med tacksamhet och ödmjukhet som jag varje kväll nu öppnar boken och läser några dikter ur den. Så kommer det att vara för lång tid framöver.

”Den nordliga hemisfärens fjälliknande moln speglar sig/ i havet där makrillen simmar, tigande/ letar jag efter en fartygsrutt och försöker med all kraft/ att synliggöra tidens gång på den stolta pannan/ På gamla dar tänker jag spela piano så här/ för dig och sända dig en sjöresa till Bysans/ När stycket närmar sig slutet upphör jag att spela, ro vilar här/ över bergens alla toppar”

(ur Tidens proposition, 1993).

Andra texter om boken hittar man här: Bokberget och Dagens Nyheter.

Inga kommentarer: