fredag 20 april 2012

Lars Hedegaard frikänd av Danmarks högsta domstol idag.

 Lars Hedegaard (tvåa från höger) med vänner 
utanför Högsta domstolen i fredags. Foto: Snaphanen.

Lars Hedegaard, ordförande för danska Trykkefrihedsselskabet har anklagats för rasism och har tidigare dömts till böter. Idag blev han frikänd i Högsta domstolen, vilket bara kan betraktas som en stor seger för yttrande- och tryckfriheten. Hela materialet nedan, med länkar, har jag fått från danska Snaphanen.Jag rekommenderar er att läsa de texter som finns genom länkarna, de ger både en bakgrund och en aktuell översikt.
"Højesteret mener, at udtalelser om, at muslimer voldtager deres børn, ikke var beregnet til offentliggørelse og derfor frifindes Lars Hedegaard. Det afgjorde Højesteret klokken 12 efter at have taget stilling til de udtalelser, som Trykkefrihedsselskabets formand Lars Hedegaard kom med i et interview i 2009. Da Lars Hedegaard blev frikendt i Frederiksberg Byret skyldtes det, at retten mente, at udtalelserne ikke var ment til at blive offentliggjort. Det var Landsretten uenig i, men i dag slog Højesteret fast, at der var tale om udtalelser fremsat i et privat regi. Lars Hedegaard frifundet for racisme. Lars Hedegaard bliver frifundet for udtalelser om muslimer.
Et enigt Højesteretsdommerpanel med højesteretspræsident Børge Dahl i spidsen frifandt i dag Lars Hedegaard.Det hedder i pressemeddelelsen:
"Der har ikke i det bevisresultat vedrørende tiltaltes subjektive forhold, som fremgår af landsret­tens præmisser, været grundlag for at dømme ham for at have handlet med forsæt til udbre­delse af det udtalte til en videre kreds. Der er efter sagens karakter og omstæn­digheder ikke grundlag for at hjemvise denne til fornyet behandling i landsretten. Højesteret frifinder herefter T.” Læs hele dommen her.
En lettet Lars Hedegaard udtaler til Sappho:
"Det glæder mig, at Højesteret har afsagt en dom i overensstemmelse med de vidneforklaringer, der blev aflagt i byretten og landsretten. Disse vidneforklaringer havde anklagemyndigheden allerede inden, den besluttede at anlægge sag, og derfor forstår jeg ikke, at den overhovedet gjorde det. Hedegaard frifundet af enig Højesteret

1 kommentar:

Anonym sa...

Jag har blivit dömd för liknande av örebro tingsrätt... för texten: somaliska islamister sitter hemma och tuggar droger och smider planer mot kristna i det svenska samhället...

lennart johansson