onsdag 11 april 2012

Pilgrimsfalkarna i vårt vattentorn och i resten av Sverige.

Någon fågelkännare har jag aldrig varit. Men sedan jag för åtta år sedan flyttade till Viby har närheten till Hammarsjön (och därmed till Vattenriket) lärt mig en del. Aldrig förr i mitt liv har jag sett så mycket rovfågel. Och när jag ser att pilgrimsfalken åter häckar i Kristianstads vattentorn blir jag glad på nytt. Naturskyddsföreningen spår pilgrimsfalken en ljus framtid, trots de gifter i miljön som alltid utgör hot (som bromerade flamskyddsmedel).

"Pilgrimsfalken häckar sedan 2010 i en bolåda på toppen av vattentornet i Kristianstad. Honan i paret är född i Tyskland men dök upp i Kristianstad vårvintern 2010 och bildade par med den hane som redan tidigare uppehöll sig i bolådan med den fina utsikten över Kristianstad. Från och med våren 2012 kan man följa pilgrimsfalkens liv online via en webbkamera i bolådan.
"

Text och bild från Vattenrikets hemsida.