onsdag 18 april 2012

Breivik blir inspirerad av al Qaida.

Breivik: "...introducera nya traditioner"

Norska Dagbladet har publicerat gårdagens förhör med terroristern och massmördaren Breivik. Det är kanske inte allmänt känt att det finns en ideologisk och strategisk samsyn mellan honom och islamisterna. Därför tycker jag att det är viktigt att ta del av detta lilla han säger om al Qaida (i min egen översättning):

Breivik:
Det att jag och några andra har försökt introducera nya, vad ska man säga, nya traditioner för militanta nationalister i Europa, och då har vi hämtat en del från al Qaida och militanta islamister, däribland glorifieringen av martyrskapet och jag skrev själv om martyrskapsgåvan i kompendiet. Och det är till exempel en direkt inspiration från al Qaida. Man kan ju se på al Qaida som den mest framgångsrika revolutionära organisationen i världen. Och jag menar att militanta nationalister i Europa har mycket att lära av dem. Dessvärre, fram till nu, tycker jag personligen att motståndskampen efter andra världskriget i Europa har varit helt patetisk. Därför representerar jag en linje som vill ändra på det, och introducera nya traditioner, bland så kallade högerradikala militanta i Europa.

Originaltexten: Det at jeg og noen andre har forsøkt å introdusere nye, hva skal man si, nye tradisjoner for militante nasjonalister i Europa, og da har vi hentet en del fra al-Qaida og militante islamister, deriblant glorifiseringen av martydom og jeg skrev selv om martyrdomsgave i kompendiet. Og det er en direkte inspirasjon fra al-Qaida for eksempel. Det er veldig mye ... Man kan jo se på al-Qaida som den mest suksessfulle revolusjonære organisasjonen i verden. Og jeg mener at militante nasjonalister i Europa har mye å lære av dem. Dessverre, til nå, så synes jeg personlig at motstandskampen etter andre verdenskrig i Europa, har vært helt patetisk. Derfor representerer jeg en linje som ønsker å endre det, og introdusere nye tradisjoner, blant de såkalte høyreradikale militante i Europa.