lördag 14 april 2012

Upprorsmännen tar ut särskild skatt av icke-muslimer.

Så har den mycket gamla, nya tiden anlänt till Syrien. Jizya-skatten har införts av de så kallade upprorsmännen i städer som Homs. Den innebär kort och gott att alla icke-muslimska medborgare måste erlägga en särskild skatt. Gör de inte det, hotas de av misshandel, död eller kidnappning av familjemedlemmar. Det är en realitet.

Länken ovan - som finns också här - går till en större artikel i danska Politiken.
Jag råder alla att läsa den, eftersom denna information inte går att uppbringa från någon svensk nyhetssida. Islamismen är ingen befrielse. Islamismen i salafistisk tappning är ett medeltida, stenhårt system, baserat på Sharia, som endast premierar de "rättrogna". Det finns all anledning att frukta framtiden för alla de människor i Mellanöstern som inte är muslimer. Bara i Syrien beräknas 1,8 miljoner kristna leva. Och vem som är "kristen" avgör förstås dessa framtida härskare, som mördar sig vägen fram till makten. Oss blivande dhimmi-folk emellan: vad vi tycker lär de framtida härskarna inte bry sig om. Och vad syrierna i allmänhet tycker lär vi inte heller få veta. Inför ett hotande vapen kanske man bekänner sig till vilken tro som helst.